Nieuwsbrief over PAS 125 van december 2012

Tarieven voor Kitemark schadeherstel voor voertuigen in 2013 bevroren

Om onze klanten te steunen zijn zowel de dagtarieven als de licentiekosten in 2013 bevroren en blijven gelijk aan de tarieven die voor 2012 golden. 

Daarnaast zijn we al gestopt met de extra kosten van een halve dag voor onze klanten in Noord-Ierland zodat er een consistent prijzenschema geldt, ongeacht de locatie van onze klanten.

We zullen transparante tarieven en waar voor uw geld blijven bieden en waar nodig aanpassingen maken om de blauwdruk en de branche te ondersteunen.


Wat de bestuurder ons laat weten

Uit nieuw onafhankelijk consumentenonderzoek dat eerder dit jaar is uitgevoerd, is gebleken dat het Kitemark voor schadeherstel aan voertuigen bij de bestuurder leidt tot meer vertrouwen in de kwaliteit van de reparaties.

Ruim 80 procent van de geënquêteerden bevestigde zich meer gerust te voelen door een garage te gebruiken die in het bezit is van een BSI Kitemark voor schadeherstel aan voertuigen.

Met dit hoge percentage voor ogen is het belangrijk de waarde van het Kitemark te erkennen en wat het keurmerk betekent voor bestuurders. En het is interessant op te merken dat deze erkenning in alle leeftijdsgroepen van de ondervraagde bestuurders vanaf 16 jaar voorkomt. 

De enquête toonde ook aan dat het lage consumentenvertrouwen werd onderstreept door een aanzienlijke 94 procent van de respondenten die aangaf achter onaangekondigde inspecties te staan, zodat standaarden in carrosseriebouwbedrijven structureel hoog blijven. De Kitemark-blauwdruk volgt deze aanpak, die door andere certificeringsschema's niet wordt aangeboden, en dit draagt werkelijk vertrouwen uit richting de consument.

Als u wilt, aarzel dan niet om dit goede nieuws in uw eigen promotie te verwerken.

*Een onafhankelijk onderzoek in het Verenigd Koninkrijk, uitgevoerd voor BSI via OnLineBus, een online omnibusonderzoek. Er werd steekproefsgewijs een interview afgenomen met 923 volwassenen in het Verenigd Koninkrijk, vanaf 16 jaar. Het interview werd afgenomen in de periode van 11-15 oktober 2012. Er werd gebruik gemaakt van een online vragenlijst die zelfstandig ingevuld moest worden.


Uw nieuwe logo en verdere begeleiding

Onlangs stuurden we u een bericht over het nieuwe logo voor de blauwdruk. Zorg ervoor dat het nieuwe logo goed zichtbaar is op uw website.

Vergeet niet dat u dit logo kunt downloaden van de Just for Customers-website.

Hebt u hulp nodig bij het downloaden van het logo?

Als u hulp nodig hebt bij het inloggen op Just for Customers, bel dan naar +44 845 080 9000 en kies optie 3 voor de klantenservice.

Plakkaten en presentatiecertificaten

Als reactie op de feedback van onze klanten hebben we onlangs presentatiecertificaten en nieuwe plakkaten uitgegeven, zonder kosten voor onze klanten. Gebruik deze om uw klanten te laten weten dat u hun veiligheid serieus neemt en om te laten zien dat u in een blauwdruk hebt geïnvesteerd die zij kunnen vertrouwen.

Publiciteitspakket

We werken ook hard aan een nieuw publiciteitspakket. Dit zal volgend jaar klaar zijn.


Onze felicitaties aan onze nieuwe klanten

We verwelkomen nieuwe klanten van de Kitemark-blauwdruk voor schadeherstel aan voertuigen. De blauwdruk vormt onderdeel van de Kitemark-familie bestaande uit 3000 klanten die voor meerdere schema's gecertificeerd zijn, zowel in het Verenigd Koninkrijk als daarbuiten.

Gefeliciteerd allemaal!

 • KM 581684 Carcraft Body Repairs
 • KM 530843 Tressler Trailers Coachworks Ltd
 • KM 587838 Banbury Bodyshope Services
 • KM 581684 Carcraft Body Repairs
 • KM 561983 Bougourd Ford
 • KM 561923 Lindsay Ford (Belfast)
 • KM 561924 Lindsay Ford (Lisburn)
 • KM 587684 Clare James Automotive Ltd
 • KM 590741 Tavistock Accident Repair
 • KM 588126 Shine!
 • KM 583819 Mon Motors Accident Repair
 • KM 590914 Millican Motors Ltd
 • KM 574282 Elite Carbody
 • KM 588119 Autotech Smart Repairs Ltd
 • KM 582658 Andrew Symms Car Body Repairs
 • KM 588027 ABL Kent Ltd
 • KM 590320 Kerr & Smith Ltd
 • KM 586950 Fred Smith & Sons (Motor Bodies) Ltd
 • KM 589925 Bedford Body Shop Ltd
 • KM 591196 Jemca Bracknell
 • KM 582325 Motorcare
 • KM 592382 Just Car Clinic

Bekijk het volledige klantenoverzicht die het Kitemark™ voor schadeherstel aan voertuigen hebben behaald.


Proposed Vehicle Damage Repair Group

BSI werkt samen met bedrijfsexperts, overheidsinstanties, vakbonden en consumentengroepen om de best practices vast te leggen en om structuur aan te brengen in de kennis die alle organisaties nodig hebben om succesvol te zijn. Daarom staan we open voor feedback uit de branche over de ontwikkeling van een mogelijk forum ter ondersteuning van discussie, effectieve marketing en klantenservice in de branche. De voorgestelde ‘Vehicle Damage Repair Development Group’ dient om experts uit de branche bij elkaar te brengen (waaronder carrosseriebedrijven, verzekeringsmaatschappijen, distributeurs, lease- en verhuurbedrijven) om de best practices in de branche van herstelschade aan voertuigen te delen.

Als u geïnteresseerd bent om hieraan mee te doen, neem dan contact met ons op via e-mailadres: Kitemark@bsigroup.com. Bij voldoende belangstelling voor zo'n groep willen we in februari 2013 de eerste bijeenkomst laten plaatsvinden.