Bouwproductenverordening (BPV)

De  Bouwproductenverordening (BPV) is door de Europese Commissie en de Britse overheid aangenomen en vervangt de Bouwproductenrichtlijn (BPR). Als gevolg daarvan is certificatie voor een CE-keurmerk binnenkort verplicht in het VK. Fabrikanten en importeurs krijgen de tijd tot juli 2013 om ervoor te zorgen dat hun bouwproducten voldoen aan de CE-eisen van de nieuwe verordening.

Volgens de verordening zal de CE-markering van toepassing zijn op:

"elk product of kit dat wordt vervaardigd en in de handel wordt gebracht om blijvend te worden verwerkt in bouwwerken of delen ervan, en waarvan de prestaties gevolgen hebben voor de prestaties van het bouwwerk met betrekking tot de fundamentele eisen voor bouwwerken."

Dus alle producten die onder deze definitie vallen en vanaf juli 2013 op de markt komen en volledig door een geharmoniseerde norm worden gedekt, zullen worden begeleid met een prestatieverklaring en zullen het CE-keurmerk moeten dragen.

De overgang naar BPV bouwt voort op het succes van BPR, waardoor bouwproducten die zijn getest op geharmoniseerde normen legaal op de markt in de Europese Economische Ruimte kunnen worden gebracht. 

Welke invloed heeft de BPV op u?

Als u producten maakt of importeert die binnen het bereik van de regelgeving vallen, dient u te verklaren dat het product overeenkomt met de regelgeving en dient het product het CE-keurmerk te dragen, voordat het in het Verenigd Koninkrijk en Europa verkocht kan worden.

De verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat een product de juiste eigenschappen voor een bepaalde toepassing heeft, ligt bij de bouwontwerpers, aannemers en lokale autoriteiten op het gebied van bouw, en fabrikanten en importeurs dienen de benodigde testbewijzen te leveren.

Hoe kan BSI u helpen bij de voorbereiding voor BPV?

Kitemark kan u helpen om u op 2013 voor te bereiden, als CE-markering verplicht wordt onder de verordening bouwproducten. Kitemark-certificatie gaat verder dan de basiseisen voor CE-markering en geeft de kwaliteit en betrouwbaarheid van uw producten aan. Onder Kitemark valt het testen van eerste producttypes, wat vereist is voor CE-markering, zodat we het bewijs kunnen leveren dat u aan de nieuwe regelgeving moet voldoen.  

Meer informatie over de nieuwe bouwregelgeving

We zijn ook in staat deskundig advies te geven over de eisen van de BPV en de gevolgen daarvan voor bouwproducten. Om meer te weten te komen over hoe onze test- en certificeringsdiensten u kunnen helpen om aan de BPV te voldoen, kunt u ons een e-mail sturen via  sales.nl@bsigroup.com

BSI is een aangemelde instantie voor de Bouwproductenrichtlijn, dus we kunnen u helpen bij de voorbereiding op Bouwproductenverordening door uw producten nu van een CE-keurmerk te voorzien.


Er worden steeds meer geharmoniseerde Europese normen gepubliceerd, dus  CE-markering is op steeds meer bouwproducten van toepassing onder de Bouwproductenrichtlijn (BPR).