Introductie OHSAS 18001

Veel organisaties hebben de behoefte om een systeem te hanteren voor het beheer van veilige werkomstandigheden, als onderdeel van hun strategie. De norm OHSAS 18001(Occupational Health and Safety) biedt u een goede structuur voor de opzet van een veiligheid, gezondheid en welzijn managementsysteem. Waarmee een veilige en gezonde werkomgeving wordt bevorderd. Een OHSMS biedt ook een kader voor bedrijven en instellingen om veiligheidsrisico’s te identificeren en te controleren, het potentieel voor ongevallen te verminderen, de wetgeving na te leven en constant de prestaties en het werkklimaat te verbeteren. De OHSAS 18001 is zo ontworpen dat hij als onderdeel goed kan functioneren binnen een geïntegreerd managementsysteem (in combinatie met ISO 9001 en ISO 14001).


Voor wie is de training bedoeld?

Voor diegene die verantwoordelijk zijn voor de invoering, beheer en verbeteren van een VGW-systeem.

Na afloop:

De deelnemers verkrijgen inzicht in de relevantie van de arbeidsomstandigheden & veiligheids norm. Na de cursus bent u vertrouwd met de ISO 18001 en in staat het bedrijf te helpen bij het opzetten en implementeren van een arbomanagementsysteem.

De cursus levert specifieke informatie over de onderwerpen:

  • Interpretatie van OHSAS 18001:2007
  • De vertaling van Arbo- en veiligheidswetgeving naar een geïntegreerd VGW-managementsysteem
  • Toegevoegde waarde van een effectief VGW management
  • Belangrijkste eisen uit BS OHSAS 18001:2007
  • BSI beoordeling- en certificatieprocedure

Praktische informatie

De cursus duurt 1 dag, is Nederlandstalig en inclusief koffie/thee faciliteiten, lunch en cursusmateriaal. Wij verzorgen ook maatwerk en in-company trainingen.

Wenst u voorafgaande aan de training in het hotel te overnachten? Wij kunnen een hotelkamer voor u reserveren tegen een verlaagd tarief. Mocht u gebruik willen maken van deze mogelijkheid, neemt u dan voorafgaand aan uw inschrijving contact met ons op via training.nl@bsigroup.com.

Leergangen en in-company traingen

De leergang OHSAS 18001 arbo & veiligheidsmanagement is modulair opgebouwd. Dit betekent dat u de trainingen in alle combinaties kunt volgen. We adviseren u, wanneer u meerdere trainingen wilt volgen, de onderstaande volgorde aan te houden.

Leerroute

Naast deze training, worden de verdiepingstrainingen Implementatie OHSAS 18001Intern Auditor OHSAS 18001 en Lead Auditor OHSAS 18001 aangeboden. Met deze trainingen kunt u de theorie uit de norm nog meer en eenvoudiger in uw eigen praktijksituatie toepassen.

Wanneer u kiest voor een combinatie van trainingen, profiteert u van een prijsvoordeel:

Nr.

Training

Prijs

 

1

 Introductie OHSAS 18001

 €          575

 

2

 Implementatie OHSAS 18001

 €          975

 

3

 Intern Auditor OHSAS 18001

 €          975

 

4  Lead Auditor OHSAS 18001  €       2.300  

 

 Totaal

 €       4.825

 

 

 

 

 

 

 

Prijs

Korting

 

 Combinatie trainingen 1 + 2 

 €       1.400

 €         150

 

 Combinatie trainingen 1 + 3

 €       1.400

 €         150

 

 Combinatie trainingen 1 + 2 + 3

 €       2.225

 €         300

   Combinatie trainingen 1 + 2 + 3 + 4   €       4.325  €         500

Voor meer informatie over deze leergang en/of de mogelijkheden van een in-company training voor uw organisatie kunt u contact opnemen met Mark Leenaers via 020-3460783 of stuur een mail naar mark.leenaers@bsigroup.com. U kunt ook een e-mail sturen naar training.nl@bsigroup.com.


De leermethode

In de trainingen staat het concept Hoofd, Hart en Handen steeds meer centraal. Hierbij is het denken vanuit de bedrijfsactiviteit ten behoeve van de prestatieverbetering essentieel.

Hoofd: kennis - weten wat er in de norm staat, kennis opdoen

Hart: houding - waarom de norm gebruiken, wat is het nut voor mijn organisatie, gemotiveerd raken en blijven om de norm toe te passen

Handen: gedrag - het doen, oefenen, concreet maken en in de praktijk brengen

De combinatie van het state of the art materiaal met informatie uit eerste hand, waarin verschillende leertechnieken en (groeps)opdrachten zijn verwerkt, met de praktische ervaring van de trainer verhoogt het kennisniveau van de deelnemers en de mogelijkheid om deze kennis in de eigen organisatie direct toe te passen.