Training ISO 14001:2015 wijzigingen voor Intern Auditor

Bent u een ISO 14001:2004 Intern Auditor die de deskundigheid wil ontwikkelen om een ISO 14001:2015 Milieumanagementsysteem (MMS) te auditen? Deze training is ideaal voor bestaande auditoren omdat er een hele dag wordt besteed aan auditwerkzaamheden. Hierdoor leert u niet alleen waarin ISO 14001:2015 verschilt van ISO 14001:2004, maar krijgt u ook de kans om dit praktisch toe te passen en daarmee uw auditvaardigheden met betrekking tot ISO 14001:2015 te oefenen. 


Voor wie is de training bedoeld?

ISO 14001:2004 interne auditoren die het ISO 14001:2015 milieumanagementsysteem moeten gaan auditen.

U dient reeds een ISO 14001:2004 Intern Auditor te zijn en te beschikken over voldoende kennis van ISO 14001:2015 en de HLS. We adviseren u dan ook om voorafgaande aan de training eerst de training ISO 14001:2015 wijzigingen en de HLS te volgen.

Na afloop:

  • kunt u een ISO 14001:2015 interne audit voorbereiden, uitvoeren, afronden en opvolgen
  • weet u wat het belang is van het gebruik van een meer risicogerichte benadering
  • heeft u uw benodigde ISO 14001:2015 auditkennis en -vaardigheden verder ontwikkeld

Praktische informatie

De training duurt 1 dag, is Nederlandstalig en inclusief koffie/thee faciliteiten, lunch en trainingsmateriaal.

Wenst u voorafgaande aan de training in het hotel te overnachten? Wij kunnen een hotelkamer voor u reserveren tegen een verlaagd tarief. Mocht u gebruik willen maken van deze mogelijkheid, neemt u dan voorafgaand aan uw inschrijving contact met ons op via training.nl@bsigroup.com.

Leergangen en in-company trainingen

Naast deze training kunt u ook de trainingen ISO 14001:2015 wijzigingen en de HLS en ISO 14001:2015 wijzigingen Implementeren volgen.

Wanneer u kiest voor een combinatie van trainingen, profiteert u van een prijsvoordeel:

Nr.

Training

Prijs

 

1

 TRANSITIE ISO 14001:2015 wijzigingen en HLS

 €         650

 

2

 TRANSITIE ISO 14001:2015 wijzigingen implementatie

 €         650

 

3

 TRANSITIE ISO 14001:2015 wijzigingen intern auditor

 €         650

 

 

 Totaal

 €       1.950

 

 

 

 

 

 

 

Prijs

Korting

 

 Combinatie trainingen   1 + 2 

 €      1.150

 €         150

 

 Combinatie trainingen   1 + 3

 €      1.150

 €         150

 

 Combinatie trainingen   1 + 2 + 3

 €      1.600

 €         350

De training kan tevens op in-company (inhouse) basis worden verzorgd. Voor meer informatie over in-company trainingen kunt u contact opnemen met Mark Leenaers via 020-3460783 of via mark.leenaers@bsigroup.com. U kunt ook een e-mail sturen naar training.nl@bsigroup.com.


Britain flag

Consult this page in English and view dates and availability of English training courses


De Leermethode

In de trainingen staat het concept Hoofd, Hart en Handen steeds meer centraal. Hierbij is het denken vanuit de bedrijfsactiviteit ten behoeve van de prestatieverbetering essentieel.

Hoofd: kennis - weten wat er in de norm staat, kennis opdoen

Harthouding - waarom de norm gebruiken, wat is het nut voor mijn organisatie, gemotiveerd raken en blijven om de norm toe te passen

Handen: gedrag - het doen, oefenen, concreet maken en in de praktijk brengen

De combinatie van het state of the art materiaal met informatie uit eerste hand, waarin verschillende leertechnieken en (groeps)opdrachten zijn verwerkt, met de praktische ervaring van de trainer verhoogt het kennisniveau van de deelnemers en de mogelijkheid om deze kennis in de eigen organisatie direct toe te passen.