CO2 Prestatieladder

CO2 Prestatieladder

De CO2 Prestatieladder ondersteunt organisaties in het reduceren van de CO2 uitstoot.

De CO2 Prestatieladder ondersteunt organisaties in het reduceren van de CO2 uitstoot.

Red Overlay
CO2 prestatieladder
CO2 prestatieladder
Red Overlay

CO2 Prestatieladder

De CO2 Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Naast kostenbesparingen kan dit leiden tot fictieve kortingen op de aanbestedingsprijs en uiteraard minder belasting op het milieu.

De doelen van de CO2 Prestatieladder zijn om:

  • Bedrijven te stimuleren om de eigen CO2 uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen (inzicht);
  • Permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen (reductie);
  • Bedrijven te stimuleren om bovenstaande maatregelen daadwerkelijk uit te voeren (reductie);
  • De verworven kennis transparant te delen (transparantie);
  • Samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de CO2 emissie gezamenlijk verder terug te dringen (keteninitiatief).

Wilt u weten of uw managementsysteem klaar is voor certificering? Dan is een proefaudit wellicht geschikt voor uw organisatie.