BS 10500 Anti-bribery Casestudies

BS 10500 is de norm voor anti-bribery managementsystemen. De norm kan u helpen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de Britse wet inzake omkoperij. Andere voordelen van de norm zijn het voldoen aan de toenemende druk van stakeholders voor toereikende maatregelen op het gebied van anti-omkoping en het bewaken en meten van risico's in de toeleveringsketen.

Lees hoe onze klanten hebben geprofiteerd door de norm te implementeren.