Duurzaamheid

Duurzaamheid

Inspirerend vertrouwen voor een meer veerkrachtige wereld.

Inspirerend vertrouwen voor een meer veerkrachtige wereld.

Red Overlay
duurzaamheid
duurzaamheid
Red Overlay

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is verantwoording afleggen door middel van transparant en ethisch gedrag voor de gevolgen van onze beslissingen en activiteiten op de samenleving en het milieu. Een maatschappelijk verantwoorde onderneming is veerkrachtiger en draagt bij aan een duurzame ontwikkeling.

Onze betrokkenheid

BSI is met trots een Royal Charter-bedrijf, d.w.z. een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk die zich inzet voor het algemeen belang.  Maatschappelijke verantwoordelijkheid is een integraal deel van onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten, zodat onze beslissingen en ons handelen van vandaag garant staan voor een betere en veerkrachtigere wereld voor de generaties van nu en morgen.

Onze benadering

BSI zet zich in voor de verwezenlijking van alle UN Sustainable Development Goals. Wij willen een positieve impact hebben, zowel door onze eigen acties als door onze klanten te helpen bij het maken van duurzame keuzes.

Gezien de schaal van onze activiteiten in verhouding tot de reikwijdte van onze normen, stakeholders en klanten, is onze grootste bijdrage aan duurzame ontwikkeling het werk dat wij samen met anderen doen. BSI beseft dat alle doelstellingen met elkaar verbonden zijn en dat onze Royal Charter ons verplicht de inspanningen ten behoeve van de samenleving te coördineren. Wij leveren onze belangrijkste bijdrage via Doelstelling 17, Partnerschappen voor de doelstellingen. Door de activiteiten van BSI af te stemmen op de doelstellingen hebben we zes extra doelstellingen geïdentificeerd waarop we ons zullen focussen om een maximale impact te hebben.

De doelen die volgens ons het best kunnen worden bereikt zijn:

  • Doel 17: Partnerschappen voor de doelen
  • Doel 3: Goede gezondheid en welzijn
  • Doel 7: betaalbare en schone energie
  • Doel 8: fatsoenlijk werk en economische groei
  • Doel 9: innovatie en infrastructuur in de industrie
  • Doel 11: duurzame steden en gemeenschappen
  • Doel 12: verantwoorde consumptie en productie

UN Sustainable Development Goals