MVO prestatieladder

MVO prestatieladder

Toon met een certificaat MVO Prestatieladder dat uw organisatie Verantwoord Maatschappelijk Ondernemen serieus neemt.

Toon met een certificaat MVO Prestatieladder dat uw organisatie Verantwoord Maatschappelijk Ondernemen serieus neemt.

Red Overlay
MVO Prestatieladder
MVO Prestatieladder
Red Overlay

MVO Prestatieladder

De MVO Prestatieladder kan door organisaties ingevoerd worden die de behoefte hebben om structurele MVO beleidsvorming in hun managementsysteem op te nemen. Het doel van het MVO Managementsysteem is het managen van de ontwikkeling en de invoering van MVO-beleid op MVO indicatoren in samenspraak met stakeholders en dit doeltreffend, resultaatgericht en effectief kunnen managen en ter zake doende en actief kunnen communiceren met stakeholders.