Стандартуудын ач холбогдол

Стандартууд бол үйл ажиллагааны бүтээмж болон үр дүнг сайжруулах батлагдсан ба шалгарсан арга юм. Стандартууд байгууллагуудад үйл ажиллагааныхаа үзүүлэлтүүдийг дээшлүүлэх, эрсдлээ бууруулах, тогтвортой байдлаа хангах, байгаль орчны аюулгүй байдлаа хангах, хүнсний аюулгүй байдал болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зэргээр ач тус үзүүлдэг.

Стандартыг хэн хэрэгжүүлэх вэ?

Ямар ч байгууллага хэрэгжүүлнэ – жижиг том, төрийн, төрийн бус, хувийн бүх төрлийн байгууллага өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэх зорилгоор хэрэгжүүлдэг.  
Стандарты и схемы сертификации