BSI Assurance Mark Logos

เครื่องหมายการรับรองของ BSI สำหรับองค์กรที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด เครื่องหมายการรับรองนี้ไม่เพียงบอกลูกค้าท่านถึงการได้รับการรับรองแต่เป็นการบอกถึงระดับมาตรฐานที่ท่านได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าท่าน และสร้างความแตกต่างกันคู่แข่งขันทางธุรกิจของท่าน

 


Changes to the BSI Assurance Mark

เครื่องหมายการรับรอง ได้มีการปรับเปลียนจากเดิมที่ต้องเป็นลายเส้นสีดำเป็นสีที่หลากหลายขึ้น

 


Displaying the certificate number with the BSI Assurance Mark

ถ้อยคำที่ท่านสามารถใช้ได้ในการรับรอง เนื่องจากท่านอาจได้รับการรับรองที่หลายหลายมาตรฐานจากเรา ด้วยเหตุผลนี้ท่านสามารถใช้ถ้อยคำดังนี้

“[Company Name] has been certified by BSI to [ISO 1234] under certificate number [FMxxxxx]”

บริษัท XXXXXX ได้รับการรับรองมาตรฐาน XXXXXX จาก BSI ตามหมายเลขใบรับรอง XXXXXX 

รายละเอียด หน้า 3  BSI Assurance Mark Guidelines.