การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 คืออะไร

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณสามารถปกป้องและเพิ่มพูนทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของคุณคนของคุณเพื่อผลักดันให้ธุรกิจเป็นเลิศ

มาตรฐานใหม่นี้สามารถช่วยให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้:

ประโยชน์ของ ISO 45001

  • เพิ่มความยืดหยุ่นขององค์กรด้วยการป้องกันความเสี่ยงเชิงรุกนวัตกรรมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

  • การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบในขณะที่ลดความสูญเสียทางธุรกิจ

  • แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของแบรนด์ด้วยการทำงานที่ปลอดภัยและยั่งยืน

  • ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับโลกสำหรับธุรกิจทุกประเภททุกขนาดมาตรฐาน ISO 45001 หมาะสำหรับ ?

มาตรฐานนี้มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับให้เหมาะสมกับการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและเหมาะสมกับองค์กรต่างๆเช่น:

  • องค์กรขนาดใหญ่และองค์กรต่างๆ

  • วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  • องค์กรสาธารณะและไม่แสวงหาผลกำไร

  • องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรการกุศล (NGOs)