การตรวจติดตามภายใน ISO 13485

BSI’s “Internal Auditor: ISO 13485” course is intended for medical device quality professionals aiming to build on their current knowledge of ISO 13485 and evaluate the effectiveness of the quality management system in their organization.  This intensive two-day course teaches the principles and practices of effective quality management systems process audits in accordance with the ISO 13485 and
ISO 19011:2002. An experienced instructor guides students through the internal audit process, from planning an audit to reporting on audit results and following up on corrective actions.  Participants will gain necessary auditing skills through a balance of formal classroom tutorials, practical role-playing, and group workshops.


ผู้ที่ควรเข้าร่วมการอบรม

 • Medical Device Quality professionals with knowledge of quality management systems and ISO 13485
 • Individuals interested in conducting first-party or second-party audits
 • Management representatives
 • Internal auditors
 • Managers
 • Consultants

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

Upon completion of the training, participants will be able to:

 • Explain the structure and scope of ISO 13485 management system standard and how it applies to the organization aiming for regulatory compliance worldwide
 • Identify the principles of auditing and auditor responsibilities
 • Plan an internal audit
 • Conduct informal opening and closing meetings
 • Conduct an audit based on process identification, sampling and questioning
 • Provide verbal and written feedback
 • Document concise nonconformities
 • Effectively report on an audit

Follow-up on corrective actions

ราคานี้รวม

-    ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด, ค่าแบบทดสอบแล้ว

-    ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว

-    ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้