การประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกณืทางการแพทย์ตามมาตรฐาน 13485

BSI’s “Implementing: ISO 13485” two-day course has been designed to provide participants with the knowledge and process steps to enable them to effectively implement a quality management system in line with the requirements for ISO 13485 certification.

The course introduces the concepts needed to understand, develop, and implement a quality management system.


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  • Anyone involved in defining, planning, or implementing an ISO 13485 based quality management system
  • Management representatives
  • Implementation team members

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

Upon completion of this training, participants will be able to:

  • Describe the fundamentals of quality management systems
  • Explain the purpose, structure and requirements of ISO 13485
  • Apply a process of implementing a quality management system that meets the requirements of ISO 13485
  • Prepare for ISO 13485 certification

ราคานี้รวม

-    ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา

-    ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว

-    ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้