การประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 13485:2012(Implementing ISO 13485:2012 )

บริษัท BSIจัดทำ มาตรฐาน ISO 13485 มาปฏิบัติมา implement” เป็นหลักสูตรฝึกอบรม 2 วัน ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อให้ความรู้และกระบวนการต่างๆ เพื่อที่จะช่วยให้การ implement ระบบบริหารงานคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับการออกใบรับรอง ISO 13485:2003


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด การวางแผน การดำเนินการ implement มาตรฐาน ISO 13485 ตามระบบการควบคุมคุณภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

บริษัท BSIจัดทำ “มาตรฐาน ISO 13485 มาปฏิบัติมา implement” เป็นหลักสูตรฝึกอบรม 2 วัน ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านกระบวนการสำคัญต่างๆ เพื่อที่จะให้ผู้ฝึกอบรมสามารถนำระบบบริหารคุณภาพไป implement อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ตรงตามข้อกำหนดการออกใบรับรอง ISO 13485:2003

หลักสูตรนี้ให้แนวคิดเพื่อความเข้าใจ พัฒนา และ implement ระบบบริหารงานคุณภาพ

อะไรรวมอยู่ด้วย?

-    ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด

-    ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว

-    ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้