การทำเหมืองแร่และวัสดุ

จากการสำรวจเหมืองแร่ของทรัพยากรใหม่ที่เรานำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แน่ใจว่าการพิจารณาความปลอดภัยสำคัญและการดำเนินงานมีการพิจารณาในการสกัดสารจากโลก พื้นที่ที่ครอบคลุมรวมถึงความปลอดภัยของเครื่องจักรทำเหมืองใต้ดินและการระเบิดการป้องกันและการป้องกันในการทำเหมืองแร่