การวัดและด้านมาตรวิทยา

เกือบทั้งหมดการตรวจวัดที่มีความไม่แน่นอน แต่เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการของคุณถูกต้องตามที่พวกเขาต้องการสำหรับการสร้างที่มีคุณภาพ,ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์และบริการของเราในการวัดและด้านมาตรวิทยาจะช่วยให้คุณตรวจสอบความสอดคล้องทั้งในเครื่องมือวัดและกระบวนการผลิต