การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

ในความต้องการสำหรับธุรกิจที่จะเป็น 'สีเขียว' และการเจริญเติบโตมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่สำคัญสำหรับทุกองค์กร สินค้าและบริการของ BSI สามารถช่วยให้องค์กรไม่เพียง แต่จะเป็นสีเขียวและความรับผิดชอบมากขึ้นในสังคม แต่สามารถช่วยให้ประหยัดเงินและลดของเสีย