ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

มาตรฐานสามารถช่วยให้วิศวกรไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์มั่นใจในความปลอดภัยประสิทธิภาพการทำงานและการปฏิบัติตามสำหรับอุปกรณ์mujหลากหลาย มาตรฐานนอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้คุณบรรลุเครื่องหมาย CE ที่จำเป็นสำหรับการตลาดของเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ในประชาคมยุโรป ช่วงที่กว้างใหญ่ของผลิตภัณฑ์มาตรฐานและบริการที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงการทดสอบเครื่องหมาย CE และ kitemark จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จของคุณเต็มศักยภาพ