ทางชีวภาพ

มาตรฐานสากลของเราและสิ่งพิมพ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและหรือกับการเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาความปลอดภัยด้านไอทีผ่านบัตรประจำตัวของบุคคลและ / หรือการควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพ