การเข้าถึง

ตั้งแต่มีการดำเนินกฏหมายกับผ฿้ที่เลือกปฏิบัติคนพิการนั้น ไม่ว่าสถานหรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ใดที่ีผู้ที่มีความพิการไม่สามารถเข้าถึงได้ ดังนั้นหลายบริษัทได้เผชิญกับการฟ้องร้อง ผลิตภัณฑ์และบริการของเราช่วยให้คุณได้