พลังงานและสาธารณูปโภค

การปรับปรุงพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้สูงขึ้นในวาระทางธุรกิจ การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหมายความว่ามีการลดการใช้พลังงาน ในขณะที่การวิจัยเพิ่มขึ้น ความน่าสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหมายความว่าได้ส่งผลทางสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ผลิตภัณฑ์และบริการของเราสามารถช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาเหล่านี้ นอกจากนี้เรายังให้ความมั่งคั่งของข้อมูลสำหรับภาคสาธารณูปโภคเช่นระบบที่มีคุณภาพการจัดการข้อมูลของผลิตภัณฑ์และเอกสารและกระบวนการวัด