BRC Global Standard for Food Safety

BRC Global Standard for Food Safety เป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกในปัจจุบัน มาตรฐานนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยผู้ค้าปลีกและซัพพลายเออร์แห่งสหราชอาณาจักรในช่วงปลายทศวรรษ 1990 เพื่อรวมมาตรฐานการจัดการอาหารที่หลากหลายและใช้ได้ทั่วทั้งธุรกิจอาหารทั้งที่มีขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็ก

มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของ BRC ฉบับที่ 7 เผยแพร่ในเดือนมกราคม 2015 ระบุถึงความปลอดภัยด้านอาหาร ด้านคุณภาพและหลักเกณฑ์การดำเนินงานที่ใช้ในองค์กรการผลิตอาหารต้องถึงซึ่งความสอดคล้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคBRC Global Standard for Food Safety Issue 8 is now available

The requirements of the new standard are an evolution from previous issues with a continued emphasis on management commitment, a Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)-based food safety programme and supporting quality management system.

During the Issue 8 development phase, the focus of attention included:

The focus of attention for this issue has been on:

  • Expansion of the requirements for environmental monitoring to reflect the increasing importance of this technique

  • Encouraging sites to further develop systems for security and food defence

  • Adding clarity to the requirements for high risk, high care and ambient high care production risk zones

  • Providing greater clarity for sites manufacturing pet food

  • Ensuring global applicability and GFSI benchmarking

Our ‘Little book of  Big Changes’ provides a high-level overview of the differences between versions 7 and 8 of the standard so you can start preparing for Issue 8 audits that will start in February 2019.


ทำไมต้องเลือกมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร BRC?

ประโยชน์ที่ได้รับ:

•ได้รับการยอมรับทั่วโลกและได้รับการรับรองมาตรฐาน GFSI

•ได้รับการยอมรับจากผู้ค้าปลีกทั่วโลกลดภาระการตรวจสอบหลายรายการ

•ลดการเรียกคืนผลิตภัณฑ์และข้อร้องเรียน รวมถึงการปฎิเสธผลิตภัณฑ์

•เพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้าเปิดโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ

เป็นข้อกำหนดที่กำหนดตามความเสี่ยงอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ยังมีโครงการตลาดโลก (Global Market Program) ซึ่งเปิดโอกาสสนับสนุนและตระหนักถึงการพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านอาหารในธุรกิจอาหารขนาดเล็กที่มีข้อจำกัดในการใช้ข้อกำหนดแบบเต็มรูปแบบ

เป็นมาตรฐานที่ทำได้

มาตรฐาน BRC standard for food safety ถือเป็นแนวทางที่ใช้ความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ บริษัท ต่างๆ มีแนวทางที่ชัดเจนในการบรรลุการรับรองมาตรฐาน การรับรองมาตรฐาน BRC standard for food safety มี มากกว่า 25,000 แห่งในกว่า 130 ประเทศและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

สนับสนุนโดยลูกค้า

ผู้ค้าปลีก บริษัท ผู้ให้บริการอาหารและผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ทั่วโลกสนับสนุนการใช้ BRC Global Standard for Food Safety และยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการอนุมัติผู้ขาย

เป็นมาตรฐานที่เหมาะสม

มาตรฐานนี้ใช้ระบบ HACCP และรวมเอาระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารและแนวทางการผลิตที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

 ประหยัดค่าใช้จ่าย

การรับรองที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางช่วยลดความจำเป็นและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบซ้ำ การตรวจสอบจะเสร็จสมบูรณ์โดยผู้ตรวจประเมินที่ผ่านการฝึกอบรมและผ่านการรับรองจาก BRC เพื่อให้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลในอัตราค่าใช้จ่ายของแต่ละท้องถิ่น

ขอการรับรองได้อย่างไร?

ไม่ว่าคุณจะกังวลเกี่ยวกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือการปกป้องผู้บริโภค การรับรองมาตรฐาน BRC Global Standard for Food Safety สามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายในองค์กรของคุณได้ จากข้อมูลการให้การรับรองไม่ว่าท่านจะอยู่ไกลแค่ไหน BSI สามารถสนับสนุนการเดินทางของท่านได้

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและการรับรองมาตรฐานนี้ได้ที่BSI เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ


ทำไมต้องเลือก BSI ?

เราเป็นผู้บุกเบิกมาตรฐานมานานกว่า 100 ปีมาแล้วและปัจจุบันเราเป็นผู้นำตลาดของมาตรฐานต่างๆ อาทิ เช่น ISO 9001,ISO14001,ISO22301,ISO2700 และ ISO 22000  เราให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้ากว่า 80,000 ราย ตั้งแต่องค์กรระดับโลกจนถึงธุรกิจขนาดเล็กที่มีมุ่งมั่นใน 172 ประเทศเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันของพวกเขา


ในฐานะที่เป็นหนึ่งในไม่กี่องค์กรที่มีความเข้าใจในมาตรฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ เราไม่เพียงแต่ตรวจประเมินองค์กรของท่าน เราจึงสร้างมาตรฐานใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นและฝึกทีมทั่วโลกเพื่อใช้งานได้ดีขึ้นและทำงานได้ดีขึ้น ความรู้ของเราสามารถเปลี่ยนองค์กรของคุณได้


BSI คือองค์กรให้การรับรองมาตรฐานสากลแห่งแรกของโลก โดยเริ่มใน     ปี พ.ศ. 2444 ได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิศวกรรมแห่งลอนดอน โดยการนำของท่านเซอร์จอห์น วอลฟแบรรี่ ผู้ออกแบบอาคารคู่ซึ่งเป็นเสาหลักของสะพานลอนดอนบริดจ์ จนกระทั้งปี พ.ศ. 2461 ได้กลายมาเป็นสมาคมมาตรฐานวิศวกรรมแห่งอังกฤษ หลังจากนั้น 2 ปี ได้รับพระราชทานตราตั้งแห่งราชวงศ์อังกฤษ (Royal Charter) ต่อมาในปี พ.ศ. 2464 ได้เปลี่ยนมาเป็นสถาบันมาตรฐานอังกฤษและได้เปลี่ยนชื่อเป็น BSI Group เมื่อปี พ.ศ. 2541