มาตรฐาน

มาตรฐานเป็นกรอบแนวทางที่จะช่วยให้องค์กรที่ต้องการในการประสบความสำเร็จและสามารถส่งมอบผลิตภัฑณ์ที่มีประสิทธิภาพที่จะทำให้องค์กรของคุณก้าวหน้าในนวัตกรรมใหม่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น





Standards and schemes for certification