PAS 2060 ความสมดุลของคาร์บอน

คุณสามารถทำได้มากกว่าการอ้างว่าธุรกิจของคุณเป็นกลางทางคาร์บอน คุณสามารถให้ความน่าเชื่อถือของสิทธิเรียกร้องเหล่านี้ที่มีการใช้งานในระดับนานาชาติ PAS 2060 รายละเอียดสำหรับการสาธิตของความเป็นกลางของคาร์บอน มาตรฐานชุดนี้ออกมาเพื่อให้บรรลุความต้องการและแสดงให้เห็นถึงความเป็นกลางคาร์บอน - ช่วยให้คุณสามารถที่จะปรับปรุงสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมของคุณด้วยความถูกต้องและความโปร่งใส 


ทำไมต้อง PAS 2060

กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความสำคัญต่อทั้งภาครัฐและอุตสาหกรรม เมื่อการดำเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาตรการบรรเทาผลกระทบที่มีประสิทธิภาพความสามารถในการแยกความแตกต่างระหว่างสิทธิเรียกร้องจริงและเท็จของความเป็นกลางของคาร์บอนเป็นสิ่งสำคัญ PAS 2060 สามารถช่วยให้คุณตัดความเห็นถากถางดูถูกและไม่ต้องสงสัยและรักษาความไว้วางใจในความพยายามของคุณในการจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บวก PAS 2060 นำไปใช้กับองค์กรทุกประเภท ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถบรรลุความเป็นกลางของคาร์บอนในทุกพื้นที่รวมทั้งอาคาร, การขนส่ง, การผลิตสายผลิตภัณฑ์และการจัดกิจกรรม


ประโยชน์ของ PAS 2060 มีอะไรบ้าง

  • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมและความคาดหวังทางกฎหมาย 
  • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของคุณ 
  • ระบุพื้นที่ของการขาดประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม 
  • ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่าย 
  • ได้รับความน่าเชื่อถือกับคำสั่งความเป็นกลางของคาร์บอนที่ถูกต้อง

ทำไมต้องเลือก BSI ?

มากกว่า 100 ปีที่ซึ่งเราเป็นผู้นำมาตรฐาน การรับรองกับ BSI ท่านสามารถแสดงให้ลูกค้าท่าน คู่แข่ง ผู้ส่งมอบ พนักงานและผู้ถือหุ้นว่าท่านได้เลือกใช้ผู้ให้การรับรองที่เป็นที่ยอมรับ ในอุตสาหกรรมและท่านเลือกที่จะร่วมกับองค์กรที่จัดทำมาตรฐาน

มากกว่า 65,000 ลูกค้าที่ได้รับการรับรอง และเราใช้ผู้ตรวจประเมินที่เป็นพนักงานประจำมากกว่าผู้ให้การรับรองอื่นๆ  เราเป็นหนึ่งในผู้ให้การรับรองขนาดใหญ่และมีประสบการณ์อันหลากหลาย ซึ่งหมายถึงท่านจะได้รับการตรวจประเมินและรับรองที่รบกวนการทำงานและสร้าง ต้นทุนในการดำเนินงาน

เมื่อท่านได้รับการรับรอง เราจะทำการตรวจประเมินตามรอบเวลาเพื่อประเมินว่าท่านได้มีการกระทำที่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานที่ระบุหรือไม่ เราทำการเลือกผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์ตรงกับอุตสาหกรรมท่าน ด้วยเหตุผลนี้ผู้ตรวจเราจะมีความรู้เชิงลึก

เราจะส่งมอบรายงาน รายงานนี้จะให้รายละเอียดการวิเคราะห์ว่าระบบบริหารท่านนั้นดีเพี่ยงใด และมากกว่านั้นยังเป็นการเปรียบเทียบสมรรถนุองค์กรท่านกับองค์กรอื่นๆในอุตสาหรรมท่าน