PAS 2060 ความสมดุลของคาร์บอน

คุณสามารถทำได้มากกว่าการอ้างว่าธุรกิจของคุณเป็นกลางทางคาร์บอน คุณสามารถให้ความน่าเชื่อถือของสิทธิเรียกร้องเหล่านี้ที่มีการใช้งานในระดับนานาชาติ PAS 2060 รายละเอียดสำหรับการสาธิตของความเป็นกลางของคาร์บอน มาตรฐานชุดนี้ออกมาเพื่อให้บรรลุความต้องการและแสดงให้เห็นถึงความเป็นกลางคาร์บอน - ช่วยให้คุณสามารถที่จะปรับปรุงสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมของคุณด้วยความถูกต้องและความโปร่งใส 


ทำไมต้อง PAS 2060

กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความสำคัญต่อทั้งภาครัฐและอุตสาหกรรม เมื่อการดำเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาตรการบรรเทาผลกระทบที่มีประสิทธิภาพความสามารถในการแยกความแตกต่างระหว่างสิทธิเรียกร้องจริงและเท็จของความเป็นกลางของคาร์บอนเป็นสิ่งสำคัญ PAS 2060 สามารถช่วยให้คุณตัดความเห็นถากถางดูถูกและไม่ต้องสงสัยและรักษาความไว้วางใจในความพยายามของคุณในการจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บวก PAS 2060 นำไปใช้กับองค์กรทุกประเภท ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถบรรลุความเป็นกลางของคาร์บอนในทุกพื้นที่รวมทั้งอาคาร, การขนส่ง, การผลิตสายผลิตภัณฑ์และการจัดกิจกรรม


ประโยชน์ของ PAS 2060 มีอะไรบ้าง

  • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมและความคาดหวังทางกฎหมาย 
  • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของคุณ 
  • ระบุพื้นที่ของการขาดประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม 
  • ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่าย 
  • ได้รับความน่าเชื่อถือกับคำสั่งความเป็นกลางของคาร์บอนที่ถูกต้อง

ทำไมต้องเลือก BSI ?

เราเป็นผู้บุกเบิกมาตรฐานมานานกว่า 100 ปีมาแล้วและปัจจุบันเราเป็นผู้นำตลาดของมาตรฐานต่างๆ อาทิ เช่น ISO 9001,ISO14001,ISO22301,ISO2700 และ ISO 22000  เราให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้ากว่า 80,000 ราย ตั้งแต่องค์กรระดับโลกจนถึงธุรกิจขนาดเล็กที่มีมุ่งมั่นใน 172 ประเทศเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันของพวกเขา


ในฐานะที่เป็นหนึ่งในไม่กี่องค์กรที่มีความเข้าใจในมาตรฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ เราไม่เพียงแต่ตรวจประเมินองค์กรของท่าน เราจึงสร้างมาตรฐานใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นและฝึกทีมทั่วโลกเพื่อใช้งานได้ดีขึ้นและทำงานได้ดีขึ้น ความรู้ของเราสามารถเปลี่ยนองค์กรของคุณได้


BSI คือองค์กรให้การรับรองมาตรฐานสากลแห่งแรกของโลก โดยเริ่มใน     ปี พ.ศ. 2444 ได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิศวกรรมแห่งลอนดอน โดยการนำของท่านเซอร์จอห์น วอลฟแบรรี่ ผู้ออกแบบอาคารคู่ซึ่งเป็นเสาหลักของสะพานลอนดอนบริดจ์ จนกระทั้งปี พ.ศ. 2461 ได้กลายมาเป็นสมาคมมาตรฐานวิศวกรรมแห่งอังกฤษ หลังจากนั้น 2 ปี ได้รับพระราชทานตราตั้งแห่งราชวงศ์อังกฤษ (Royal Charter) ต่อมาในปี พ.ศ. 2464 ได้เปลี่ยนมาเป็นสถาบันมาตรฐานอังกฤษและได้เปลี่ยนชื่อเป็น BSI Group เมื่อปี พ.ศ. 2541