ทำไมฝึกอบรมกับ BSI?

เมื่อ ท่านใช้บริการของเรา ท่านจะได้รับบริการจากองค์กรที่ทำงานกับมาตรฐานในระดับโลก เราได้ส่งมอบมาตรฐานต่างๆจากเครื่องมือแพทย์จนถึงเรื่องพลังงาน เราไม่ได้ให้การอบรมเฉพาะการกระทำให้สอดคล้องกับข้อกำหนด แต่เราช่วยให้ท่านสามารถทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับองค์กรท่าน

เมื่อ ท่านอบรมกับเรา ท่านจะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของผู้สอนที่ครอบคลุม  เรารู้ว่าในการตรวจประเมินนั้นมุ่งเน้นอะไรเป็นหลัก ด้วย เรารู้แนวคิดเบื้องหลังมาตรฐาน ด้วยเหตุผลนี้เราสามารถทำให้พนักงานของท่านเข้าใจและผลักดันองค์กรท่านให้ ประสบความสำเร็จ

เรา มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในรอบโลก ที่สามารถส่งมอบประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ เพื่อให้พนักงานของท่าน สามารถสร้างความยอดเยี่ยมให้กับองค์กรท่านได้ 

ทีมงานของเรารู้วิธีในการปรับเปลี่ยนจากประสบการณ์ผู้สอนของเราเป็นความ เชี่ยวชาญชำนาณของท่าน


วิทยากรของเรา

  • ได้รับการอบรมให้เป็นผู้ตรวจประเมินที่ตรวจสอบความสอดคล้องกับมาตรฐาน ด้วยเห็นผลนี้จึงทราบวัตถุประสงค์ของการอบรม
  • วิทยากรมีประสบการณ์ทำงานหลายหลายในอุตสาหกรรม ทำให้เข้าใจความท้าทายทีท่านประสบ
  • วิทยากรทราบ รูปแบบวัฒนธรรมการทำงานของพนักงานท่าน และ รู้วิธีในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ซึ่งอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน
  • วิทยากรเราใช้วิธีการสอนแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและทำให้เป็นผลงานที่จับต้องได้
  • วิทยากรเรามีทักษะในการสื่อสาร ให้เกิดการปรับปรุงสมรรถนะกับองค์กรท่าน 

ในสิ่งที่เราสามารถทำเพื่อคุณ

คนของเราสามารถฝึกอบรมคุณ - ไม่เพียง แต่ที่จะยอมรับความเป็นเลิศ แต่เพื่อรักษาและสร้างมันผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง