บริการตามมาตรฐานและซอฟต์แวร์

วิธีการทำคุณทราบว่าคุณกำลังดำเนินการเพื่อตอบสนองตามข้อกำหนดมาตรฐาน - หรือถ้าคุณไม่เคยได้รับการรับรอง เครื่องมือของเราสามารถบอกคุณได้ยิ่งไปกว่านั้น เครื่องมือในการรักษามาตรฐานและปรับปรุงผลการดำเนินงานของเราที่เหมาะสมในองค์กรของคุณ


เครื่องมือการประเมินตนเอง

องค์กรของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานหรือไม่ การใช้ช่วงของเครื่องมือประเมินตนเองเพื่อหาและวัฒนธรรมเริ่มต้นของการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและการประเมิน


ซอฟแวร์เอนโทรปี

ซอฟแวร์เอนโทรปีของเราถูกใช้โดยองค์กรทุกขนาดในกว่า 14,000 เว็บไซต์ทั่วโลกซึ่งจะช่วยให้คุณความคิดของวิธีที่มีประสิทธิภาพเป็นในการจัดการผลการดำเนินงานและความเสี่ยง


ทำไมต้องเลือก BSI ?

มากกว่า 100 ปีที่ซึ่งเราเป็นผู้นำมาตรฐาน การรับรองกับ BSI ท่านสามารถแสดงให้ลูกค้าท่าน คู่แข่ง ผู้ส่งมอบ พนักงานและผู้ถือหุ้นว่าท่านได้เลือกใช้ผู้ให้การรับรองที่เป็นที่ยอมรับ ในอุตสาหกรรมและท่านเลือกที่จะร่วมกับองค์กรที่จัดทำมาตรฐาน

มากกว่า 65,000 ลูกค้าที่ได้รับการรับรอง และเราใช้ผู้ตรวจประเมินที่เป็นพนักงานประจำมากกว่าผู้ให้การรับรองอื่นๆ  เราเป็นหนึ่งในผู้ให้การรับรองขนาดใหญ่และมีประสบการณ์อันหลากหลาย ซึ่งหมายถึงท่านจะได้รับการตรวจประเมินและรับรองที่รบกวนการทำงานและสร้าง ต้นทุนในการดำเนินงาน

เมื่อท่านได้รับการรับรอง เราจะทำการตรวจประเมินตามรอบเวลาเพื่อประเมินว่าท่านได้มีการกระทำที่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานที่ระบุหรือไม่ เราทำการเลือกผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์ตรงกับอุตสาหกรรมท่าน ด้วยเหตุผลนี้ผู้ตรวจเราจะมีความรู้เชิงลึก

เราจะส่งมอบรายงาน รายงานนี้จะให้รายละเอียดการวิเคราะห์ว่าระบบบริหารท่านนั้นดีเพี่ยงใด และมากกว่านั้นยังเป็นการเปรียบเทียบสมรรถนุองค์กรท่านกับองค์กรอื่นๆในอุตสาหรรมท่าน