งานบริการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (Product Verification services)

หากคุณต้องชี้แจงสินค้าของคุณ เราสามารถตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดของคุณรวมถึงข้อมูลการทดสอบ ไฟล์ข้อมูลทางเทคนิคและรายงานต่างๆ และเราสามารถออกหนังสือรับรองการตรวจสอบให้แก่คุณได้

คุณอาจต้องดำเนินการทดสอบเนื่องจาก :

  • ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือคำสั่งที่เฉพาะเจาะจงรวมถึงการทำเครื่องหมาย CE Marking
  • ไม่มีมาตรฐานอยู่ในตลาด
  • คุณจำเป็นต้องมีหลักฐานว่าผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการประเมินตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้

ทำไมถึงเป็นประโยชน์กับคุณ?

หากไม่มีมาตรฐานอยู่ในตลาดหรือถ้าคุณกำลังมองหาเพื่อให้การรับรองเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบของเราจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจได้


ความได้เปรียบเชิงพาณิชย์คืออะไร?

การรับรองตนเองที่ได้รับการตรวจสอบโดยBSI สามารถให้ลูกค้าของคุณได้รับความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของคุณมากขึ้น คุณสามารถตอบสนองความต้องการของการเสนอราคาและการประกวดราคาที่ยุ่งยากและทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณแตกต่างออกไปในตลาด เราจะให้ภาพรวมที่เป็นอิสระตามที่คุณต้องการและคุณสามารถใช้ใบรับรองการยืนยันเพื่อสนับสนุนข้อกำหนดการจัดซื้อได้

 ช่วยให้คุณได้รับการยืนยันอย่างเป็นอิสระว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีคุณสมบัติตรงตามระดับประสิทธิภาพที่ผู้ผลิตระบุ