การบริการของเรา

เราให้บริการเต็มรูปแบบในการให้บริการเพื่อช่วยให้องค์กรทำงานได้ดีขึ้น ทุกอย่างจากสร้างมาตรฐานของความเป็นเลิศในการฝึกอบรมคนของคุณให้ทำงานในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการประเมินวิธีการที่คุณกำลังทำและช่วยให้คุณดำเนินการได้ดีขึ้นในอนาคต คนอื่นๆน้อยมากที่มีการทำเช่นนี้

เราผสมผสานทุกผลิตภัณฑ์และบริการของเราเพื่อสร้างแพ็คเกจที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ ซึ่งนี้จะย้ายความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นออกไปจากค่าใช้จ่ายของคุณ


วิถีทาง

การพัฒนามาตรฐาน

ถ้ามาตรฐานที่คุณต้องการไม่ได้มีอยู่ แต่เราจะช่วยให้คุณสร้างมันขึ้นมา ซึ่งจะเป็นมาตรฐานของอังกฤษเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม, PAS เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้ทันทีหรือที่มาตรฐานส่วนตัวของคุณเองซึ่งจะช่วยเพิ่มความเป็นระเบียบแบบแผนและกระบวนการภายในของคุณ

การมีส่วนร่วมกับมาตรฐาน

มีหลายวิธีที่คุณสามารถรับความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานฉบับร่างที่จะกลายเป็นตัวแทนของผู้บริโภค ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจะช่วยให้เราพัฒนาและเผยแพร่มาตรฐานของอังกฤษและหนังสือที่ได้รับความรู้ที่หาค่ามิได้, รายชื่อและการรับรู้โดยการทำเช่นนี้ สนใจในการร่วมงานกับเรา

สถานการณ์

อะไรคือสิ่งที่คณต้องการ?  คุณสามารถหาสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานของอังกฤษในปัจจุบันที่ BSI shop  เช่น ดาวน์โหลด PDF  หรือ สำเนาเอกสาร นอกจากนี้คุณยังจะพบแหล่งรวมทั้งหนังสือและซีดีอธิบายมาตรฐานของที่สำคัญและวิธีที่จะได้รับใบรังรองมาตรฐาน

การเข้าถึง

อาจารย์ผู้สอนของเรามีความเชี่ยวชาญที่จะให้สิทธิประโยชน์อย่างแท้จรองสำหรับมาตรฐานที่นำเสนอและสร้างความแตกต่างถาวรให้เห็นถึงวิธีการทำงาน เราได้ออกแบบหลักสูตรของเราสำหรับองค์กรทุกขนาด รวมถึงหลักสูตรที่ ทั่วไป สำหรับจัดในองค์กร (in-house/on-site) การฝึกอบรมและการศึกษาทางไกล

หากท่านจำเป็นต้องฝึกอบรมที่เฉพาะเจาะจงและเหมาะกับการตอบสนองความต้องการของคุณ เราจะออกแบบมาตรฐานสำหรับคุณและจัดการบริการการอบรบให้คุณถึงที่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายต่างๆ.

การประเมินผล

เราจะตรวจสอบและทดสอบคุณภาพของการทำงานคุณเช่นเดียวกับที่เราได้ทำเพื่อลูกค้าหลายพันรายในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก และมีผู้ตรงประเมินคุณภาพมากมายซึ่งครอบคลุมทุกสายงาน และเรายังเป็นหนึ่งที่มีประสบการณ์มากที่สุดในการรับรองคุณภาพ

ไม่ว่าขั้นตอนการทำงานของคุณจะเป็นอย่างไร เราสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของคุณจาก การค้นคว้าและพัฒนา,ก่อนการผลิต,ต้นแบบ,ชุดและการตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบ เพราะเราเป็นหนึ่งในด้านการตรวจสอบและรับรองของโลก

การสนับสนุน

เพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่แท้จริง,สิทธิประโยชน์ในระยะยาว, คุณต้องการที่จะทำให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วยพฤติกรรมที่ฝังลึก เครื่องมือซอฟต์แวร์ของเราจัดให้คุณตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรของคุณเพื่อให้คุณสามารถขับรถปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง.

เมื่อคุณกำลังทำธุรกิจอยู่ แต่คุณไม่สามารถควบคุมการทำงานที่ล่องลอยได้ เราสามารถให้การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องด้วยการให้แนวทางและมอบความท้าทายให้บุลคลากรของคุณมีการพัฒนามากขึ้น

บริการอื่น ๆ

ตอนนี้คุณจะรักษาห่วงโซ่อุปทานอย่างไร และสิ่งที่สร้างความเสียหายที่จะทำธุรกิจของคุณ หากห่วงโซ่อุปทานของคุณถูกทำลายลง เราสามารถช่วยให้คุณระบุความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานของคุณและแสดงให้คุณเห็นวิธีที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

เราได้รับความเชื่อมั่นกับความปลอดภัยและคุณภาพสำหรับผู้ผลิตมานานหลายปี เราให้ความคิดเห็นการจัดการคุณภาพอย่างเข้มงวดและการรับรองผลิตภัณฑ์ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

เราได้ทำงานในกว่า 50 ประเทศทั่วโลกที่จะส่งมอบโครงการความช่วยเหลือด้านเทคนิคที่สนับสนุนระบบของโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพของพวกเขาและช่วยให้พวกเขาในการแข่งขันและการค้าในตลาดโลก

ในช่วงยาวนานของการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบอร์ด มีเปิดตัวผลิตภัณฑ์และการจัดนิทรรศการหลายแห่งอย่างหลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้คุณอยู่ทันสมัยกับมาตรฐานล่าสุด