การเริ่มต้นกับมาตรฐาน ISO / IEC 27001 การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล

แนะนำมาตรฐาน ISO / IEC 27001 การรับรองกับธุรกิจของคุณและค้นพบวิธีมาตรฐานของการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของคุณ


มาตรฐาน ISO / IEC 27001 สารสนเทศเพื่อการจัดการด้านความปลอดภัยคืออะไร

มาตรฐาน ISO / IEC 27001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับข้อมูลหรือการจัดการความปลอดภัย ได้แสดงวิธีเพื่อวางในตำแหน่งระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลการประเมินอย่างเป็นอิสระพร้อมรับการรับรอง ช่วยให้คุณสามารถแก้ปัญหาของ 'ความปลอดภัยของข้อมูลคืออะไร? จะช่วยให้คุณได้อย่างมีประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางการเงินและเป็นความลับทั้งหมดเพื่อลดโอกาสที่ของมันถูกเข้าถึงอย่างผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต

มาตรฐาน ISO / IEC 27001 คุณสามารถแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการปฏิบัติตามการปฏิบัติที่ดีที่สุดทั่วโลกพิสูจน์ให้กับลูกค้าซัพพลายเออร์และผู้มีส่วนได้เสียที่การรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะวิธีการที่คุณทำงาน


สิ่งที่เป็นประโยชน์ของ 27001 สารสนเทศเพื่อการจัดการการรักษาความปลอดภัยมีอะไรบ้าง

  • ระบุความเสี่ยงและเข้าควบคุมการจัดการเพื่อลดความเสียงของพวกเขา
  • นำความยืดหยุ่นเข้ามามีบทบามในการควบคุมหรือพัฒนาธุรกิจของคุณ
  • หุ้นส่วนและลูกค้าไว้วางใจจากการที่ข้อมูลมีความปลอดภัย
  • แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามที่กำหนดและได้รับสถานะเป็นผู้จัดจำหน่ายที่ต้องการ
  • ตอบสนองความต้องการซื้อมากขึ้นโดยการแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตาม โครงการที่ปรึกษาร่วม

หลักสูตรที่ปรึกษาร่วมของเรา (ACP) คุณสามารถเชื่อมต่อกับที่ปรึกษาด้านเป็นอิสระซึ่งสามารถให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่คุณต้องการที่จะใช้ระบบการจัดการ


หลักสูตรการฝึกอบรมที่นิยมสำหรับมาตรฐาน ISO / IEC 27001

เราใช้เทคนิคการเรียนรู้เร่งด่วนที่จะทำให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจมาตรฐาน ISO / IEC 27001 อย่างเต็มที่ และเราจะนำการเรียนรู้ในบริบทที่มีการผสมผสานของการเรียนการสอนในชั้นเรียนการฝึกอบรมและการประชุมแบบโต้ตอบทำไมต้องเลือก BSI ?

มากกว่า 100 ปีที่ซึ่งเราเป็นผู้นำมาตรฐาน การรับรองกับ BSI ท่านสามารถแสดงให้ลูกค้าท่าน คู่แข่ง ผู้ส่งมอบ พนักงานและผู้ถือหุ้นว่าท่านได้เลือกใช้ผู้ให้การรับรองที่เป็นที่ยอมรับ ในอุตสาหกรรมและท่านเลือกที่จะร่วมกับองค์กรที่จัดทำมาตรฐาน

มากกว่า 65,000 ลูกค้าที่ได้รับการรับรอง และเราใช้ผู้ตรวจประเมินที่เป็นพนักงานประจำมากกว่าผู้ให้การรับรองอื่นๆ  เราเป็นหนึ่งในผู้ให้การรับรองขนาดใหญ่และมีประสบการณ์อันหลากหลาย ซึ่งหมายถึงท่านจะได้รับการตรวจประเมินและรับรองที่รบกวนการทำงานและสร้าง ต้นทุนในการดำเนินงาน

เมื่อท่านได้รับการรับรอง เราจะทำการตรวจประเมินตามรอบเวลาเพื่อประเมินว่าท่านได้มีการกระทำที่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานที่ระบุหรือไม่ เราทำการเลือกผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์ตรงกับอุตสาหกรรมท่าน ด้วยเหตุผลนี้ผู้ตรวจเราจะมีความรู้เชิงลึก

เราจะส่งมอบรายงาน รายงานนี้จะให้รายละเอียดการวิเคราะห์ว่าระบบบริหารท่านนั้นดีเพี่ยงใด และมากกว่านั้นยังเป็นการเปรียบเทียบสมรรถนุองค์กรท่านกับองค์กรอื่นๆในอุตสาหรรมท่าน