การดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 27001 บริหารจัดการข้อมูลภายในรักษาความปลอดภัย

ข้อมูลเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าที่สามารถสร้างหรือทำลายธุรกิจของคุณ เมื่อจัดการอย่างถูกต้องจะช่วยให้คุณสามารถทำงานด้วยความมั่นใจ การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลจะทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตพัฒนาและขยายฐานลูกค้า 


คุณพร้อมสำหรับการดำเนินงาน?

ความปลอดภัยของข้อมูลคืออะไร แต่ละธุรกิจมีข้อมูลและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไม่ซ้ำกันกัน และแต่ละองค์กรมีขั้นตอนที่แตกต่างกันกับการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลของพวกเขา นั่นเป็นเหตุผลที่เราขอนำเสนอแพคเกจที่กำหนดเองเพื่อช่วยให้คุณใส่ความปลอดภัยของข้อมูลเป็นครั้งแรก มาตรฐาน ISO / IEC 27001 แพคเกจสามารถรวมเฉพาะผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณต้องการทางธุรกิจ


เราสามารถช่วยให้คุณลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นของผลิตภัณฑ์หรือบริการพร้อมเอาชนะความท้าทายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คุณต้องเผชิญเราจะช่วยคุณสร้างรูปร่างแผนโครงการ มาตรฐาน ISO / IEC 27001  กับระบบที่คุณมีแทนและเราจะให้แน่ใจว่าการรักษาความปลอดภัยอย่างรวดเร็วกลายเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อวิธีการที่คุณทำงาน,สิ่งที่ขั้นตอนที่คุณอยู่ที่


เคล็ดลับสำหรับการใช้มาตรฐาน ISO / IEC 27001

  1. ได้รับความมุ่งมั่นและการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง
  2. มีส่วนร่วมทางธุรกิจทั้งหมดด้วยการสื่อสารภายในที่ดี
  3. ตอบคำถามของ 'ความปลอดภัยของข้อมูลคืออะไรและเปรียบเทียบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลที่มีอยู่กับมาตรฐานความต้องการ ISO / IEC 27001 
  4. ได้รับความคิดเห็นของลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายในการรักษาความปลอดภัยด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
  5. สร้างทีมงานดำเนินเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดออก
  6. กำหนดแผนและแบ่งปันบทบาทความรับผิดชอบพร้อมกำหนดระยะเวลา
  7. ปรับตัวเข้ากับหลักการพื้นฐานของมาตรฐาน ISO / IEC 27001 กับมาตรฐานธุรกิจของคุณ
  8. กระตุ้นการมีส่วนร่วมกับการฝึกอบรมพนักงานและแรงจูงใจ
  9. แบ่งปันมาตรฐาน ISO / IEC 27001 ความรู้และส่งเสริมให้พนักงานในการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายใน
  10. มีการตรวจสอบมาตรฐาน ISO / IEC 27001 ระบบของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโครงการที่ปรึกษาร่วม

หลักสูตรที่ปรึกษาร่วมของเรา (ACP) คุณสามารถเชื่อมต่อกับที่ปรึกษาด้านเป็นอิสระซึ่งสามารถให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่คุณต้องการที่จะใช้ระบบการจัดการ


การดำเนินการตามหลักสูตรการฝึกอบรม ISO IEC 27001ทำไมต้องเลือก BSI ?

มากกว่า 100 ปีที่ซึ่งเราเป็นผู้นำมาตรฐาน การรับรองกับ BSI ท่านสามารถแสดงให้ลูกค้าท่าน คู่แข่ง ผู้ส่งมอบ พนักงานและผู้ถือหุ้นว่าท่านได้เลือกใช้ผู้ให้การรับรองที่เป็นที่ยอมรับ ในอุตสาหกรรมและท่านเลือกที่จะร่วมกับองค์กรที่จัดทำมาตรฐาน

มากกว่า 65,000 ลูกค้าที่ได้รับการรับรอง และเราใช้ผู้ตรวจประเมินที่เป็นพนักงานประจำมากกว่าผู้ให้การรับรองอื่นๆ  เราเป็นหนึ่งในผู้ให้การรับรองขนาดใหญ่และมีประสบการณ์อันหลากหลาย ซึ่งหมายถึงท่านจะได้รับการตรวจประเมินและรับรองที่รบกวนการทำงานและสร้าง ต้นทุนในการดำเนินงาน

เมื่อท่านได้รับการรับรอง เราจะทำการตรวจประเมินตามรอบเวลาเพื่อประเมินว่าท่านได้มีการกระทำที่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานที่ระบุหรือไม่ เราทำการเลือกผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์ตรงกับอุตสาหกรรมท่าน ด้วยเหตุผลนี้ผู้ตรวจเราจะมีความรู้เชิงลึก

เราจะส่งมอบรายงาน รายงานนี้จะให้รายละเอียดการวิเคราะห์ว่าระบบบริหารท่านนั้นดีเพี่ยงใด และมากกว่านั้นยังเป็นการเปรียบเทียบสมรรถนุองค์กรท่านกับองค์กรอื่นๆในอุตสาหรรมท่าน