มาตรฐาน ISO / IEC 27001 สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs)

ข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินที่มีค่าเพื่อธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่เหมือนกันและมาตรฐาน ISO / IEC 27001 จะนำผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกันให้กับองค์กรทุกขนาด ปัญหาของการรักษาความปลอดภัยข้อมูลคืออะไร? จะนำคุณไปสู่​​การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลให้ SMEs มีความเชื่อมั่นที่จะตอบสนองความคาดหวัง - จากกฎหมายเพื่อโอกาสทางธุรกิจใหม่ - ให้คุณมีฐานที่มั่นคงและมีความปลอดภัยที่จะเติบโต


การสร้างมาตรฐาน ISO / IEC 27001 สำหรับ SMEs

ธุรกิจขนาดเล็กที่ใช้มาตรฐาน ISO / IEC 27001 สามารถบรรลุระดับเหมือนกันของความสำเร็จเป็น บริษัท ขนาดใหญ่ เรารู้ว่าคุณอาจจะมีงบประมาณที่เข้มงวดมากขึ้นและใช้เวลาน้อยในการจัดการการความปลอดภัยของข้อมูลความเสี่ยงที่คุณเผชิญ และเรารู้ว่าผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นเอกลักษณ์ข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อรักษาความปลอดภัย นั่นเป็นเหตุผลที่เราให้แพคเกจที่สามารถปรับแต่งให้รวมเฉพาะบริการและผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ - ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและความซับซ้อนของการบรรลุมาตรฐาน ISO / IEC 27001 เราสามารถช่วยให้คุณรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบเพื่อลดการละเมิดความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการปรับ
คุณจะเห็นว่ามาตรฐาน ISO / IEC 27001 การรับรองช่วยให้คุณสอดคล้องกับข้อมูลระดับโลกมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับการออกกฎหมาย อย่างรวดเร็วและคุณจะพบว่าการเก็บรักษาข้อมูลของคุณปลอดภัยป้องกันไม่เพียง แต่ชื่อเสียงของคุณก็ยังช่วยให้คุณสามารถแข่งขันกับแบรนด์ใหญ่หลักสูตรการฝึกอบรมที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นในมาตรฐาน ISO / IEC 27001

มาตรฐาน ISO / IEC 27001 การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลสามารถปรับให้เข้าองค์กรทุกขนาดและหน่วยงาน บางคนอาจจะถามว่า 'ความปลอดภัยของข้อมูลคืออะไร? การฝึกอบรมของเราถูกออกแบบมาสำหรับทุกระดับของประสบการณ์และตอบคำถามที่เหมาะสมโครงการที่ปรึกษาร่วม

หลักสูตรที่ปรึกษาร่วมของเรา (ACP) คุณสามารถเชื่อมต่อกับที่ปรึกษาด้านเป็นอิสระซึ่งสามารถให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่คุณต้องการที่จะใช้ระบบการจัดการ


มีส่วนช่วยในการสร้างมาตรฐาน

เราเปิดให้คำแนะนำสำหรับมาตรฐานใหม่และใช้เวลาเหล่านี้เพื่อให้คำปรึกษากับสมาคมอุตสาหกรรมหรือองค์กรที่เทียบเท่า เราแน่ใจว่าเราให้ข้อมูลมาตรฐานที่ถูกต้องโดยการทำงานร่วมกับผู้แทนจากองค์กรผู้บริโภคสถาบันวิชาชีพการรับรองการทดสอบและหน่วยการตรวจสอบ; สถานประกอบการทางการศึกษาขององค์กรวิจัยในสหราชอาณาจักร;หน่วยรับแจ้ง; หน่วยงานบังคับใช้และหน่วยงานรัฐบาล
หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยการส่งอีเมลหรือโทร +44 845 080 9000


ทำไมต้องเลือก BSI ?

มากกว่า 100 ปีที่ซึ่งเราเป็นผู้นำมาตรฐาน การรับรองกับ BSI ท่านสามารถแสดงให้ลูกค้าท่าน คู่แข่ง ผู้ส่งมอบ พนักงานและผู้ถือหุ้นว่าท่านได้เลือกใช้ผู้ให้การรับรองที่เป็นที่ยอมรับ ในอุตสาหกรรมและท่านเลือกที่จะร่วมกับองค์กรที่จัดทำมาตรฐาน

มากกว่า 65,000 ลูกค้าที่ได้รับการรับรอง และเราใช้ผู้ตรวจประเมินที่เป็นพนักงานประจำมากกว่าผู้ให้การรับรองอื่นๆ  เราเป็นหนึ่งในผู้ให้การรับรองขนาดใหญ่และมีประสบการณ์อันหลากหลาย ซึ่งหมายถึงท่านจะได้รับการตรวจประเมินและรับรองที่รบกวนการทำงานและสร้าง ต้นทุนในการดำเนินงาน

เมื่อท่านได้รับการรับรอง เราจะทำการตรวจประเมินตามรอบเวลาเพื่อประเมินว่าท่านได้มีการกระทำที่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานที่ระบุหรือไม่ เราทำการเลือกผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์ตรงกับอุตสาหกรรมท่าน ด้วยเหตุผลนี้ผู้ตรวจเราจะมีความรู้เชิงลึก

เราจะส่งมอบรายงาน รายงานนี้จะให้รายละเอียดการวิเคราะห์ว่าระบบบริหารท่านนั้นดีเพี่ยงใด และมากกว่านั้นยังเป็นการเปรียบเทียบสมรรถนุองค์กรท่านกับองค์กรอื่นๆในอุตสาหรรมท่าน