การรับรองมาตรฐาน ISO / IEC 27001 การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล

ความปลอดภัยของข้อมูลคืออะไร เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของคุณนั้นได้รับการรับรองด้วยมาตรฐาน ISO / IEC 27001 และแสดงให้เห็นว่าคุณมีข้อมูลที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยภายใต้การควบคุม สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลกจะช่วยให้คุณชนะความไว้วางใจของลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจใหม่


วิธีการที่จะได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO / IEC 27001

เราจะทำให้การรับรองมาตรฐาน ISO 27001ที่เรียบง่าย
ISO 27001การรับรอง: หลังจากที่เราได้รับใบสมัครของคุณเราแต่งตั้งผู้จัดการลูกค้าที่จะให้คำแนะนำและธุรกิจของคุณผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. Gap analysis
    This is an optional pre-assessment service where we take a closer look at your existing information security management system and compare it with ISO/IEC 27001 requirements.  This helps identify areas that need more work before we carry out a formal assessment, saving you time and money.

  2. Formal assessment
    This happens in two stages. First we review your organisation’s preparedness for assessment by checking if the necessary ISO/IEC 27001 procedures and controls have been developed. We will share the details of our findings with you so that if we find gaps, you can close them. If all the requirements are in place, we will then assess the implementation of the procedures and controls within your organisation to make sure that they are working effectively as required for the ISO 9001 certification.  

  3. Certification and beyond
    When you have passed the formal assessment you will receive an ISO/IEC 27001 certificate, which is valid for three years. Your client manager will stay in touch during this time, paying you regular visits to make sure your system doesn’t just remain compliant, but that it continually improves.  ฝึกอบรมกับเราและรับรองมาตรฐาน ISO / IEC 27001

เราใช้เทคนิคการเรียนรู้เร่งด่วนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจมาตรฐาน ISO / IEC 27001 มาตรฐานและตอบคำถามของคุณคืออะไรความปลอดภัยของข้อมูล? และเราจะนำการเรียนรู้ในบริบทที่มีการผสมผสานของการเรียนการสอนในชั้นเรียนการฝึกอบรมและการประชุมแบบโต้ตอบทำไมต้องเลือก BSI ?

มากกว่า 100 ปีที่ซึ่งเราเป็นผู้นำมาตรฐาน การรับรองกับ BSI ท่านสามารถแสดงให้ลูกค้าท่าน คู่แข่ง ผู้ส่งมอบ พนักงานและผู้ถือหุ้นว่าท่านได้เลือกใช้ผู้ให้การรับรองที่เป็นที่ยอมรับ ในอุตสาหกรรมและท่านเลือกที่จะร่วมกับองค์กรที่จัดทำมาตรฐาน

มากกว่า 65,000 ลูกค้าที่ได้รับการรับรอง และเราใช้ผู้ตรวจประเมินที่เป็นพนักงานประจำมากกว่าผู้ให้การรับรองอื่นๆ  เราเป็นหนึ่งในผู้ให้การรับรองขนาดใหญ่และมีประสบการณ์อันหลากหลาย ซึ่งหมายถึงท่านจะได้รับการตรวจประเมินและรับรองที่รบกวนการทำงานและสร้าง ต้นทุนในการดำเนินงาน

เมื่อท่านได้รับการรับรอง เราจะทำการตรวจประเมินตามรอบเวลาเพื่อประเมินว่าท่านได้มีการกระทำที่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานที่ระบุหรือไม่ เราทำการเลือกผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์ตรงกับอุตสาหกรรมท่าน ด้วยเหตุผลนี้ผู้ตรวจเราจะมีความรู้เชิงลึก

เราจะส่งมอบรายงาน รายงานนี้จะให้รายละเอียดการวิเคราะห์ว่าระบบบริหารท่านนั้นดีเพี่ยงใด และมากกว่านั้นยังเป็นการเปรียบเทียบสมรรถนุองค์กรท่านกับองค์กรอื่นๆในอุตสาหรรมท่าน