การเริ่มต้นกับมาตรฐาน ISO / IEC 20000การบริหารจัดการการบริการของไอที

ค้นพบการจัดการบริการไอทีที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ และให้แน่ใจว่าไอที ของคุณมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่คุณต้องการในแง่ของกระบวนการและกรอบของ ไอที มาตรฐาน ISO / IEC 20000 สามารถเปลี่ยนวิธีการบริการด้านไอทีภายในหรือภายนอกมีการส่งมอบ เริ่มต้นกับเราที่จะเข้าใจว่ามาตรฐานสามารถตอบสนองความต้องการของคุณ


What is ISO/IEC 20000 IT Service Management?

ISO/IEC 20000 is the first internationally recognised standard for IT service management. The standard is published in two parts: ISO/IEC 20000-1 outlines requirements for developing and implementing an IT management system; and ISO/IEC 20000-2 explains best practice for service management.

The standard outlines how to implement IT services that are driven by and support business objectives – rather than just technology needs. Both parts of the standard have been revised to support ITIL which include ITIL process and ITIL framework – showing you how to increase capacity and performance.  


What are the benefits of ISO/IEC 20000 IT Service Management?

  • Achieve international best practice standards of IT management
  • Develop IT services that are driven by and support business objectives
  • Integrate people, processes and technology to support business goals
  • Put in place controls to measure and maintain consistent levels of service
  • ISO/IEC 2000 is compatible with ITIL to support continual improvement


โครงการที่ปรึกษาร่วม

หลักสูตรที่ปรึกษาร่วมของเรา (ACP) คุณสามารถเชื่อมต่อกับที่ปรึกษาด้านเป็นอิสระซึ่งสามารถให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่คุณต้องการที่จะใช้ระบบการจัดการทำไมต้องเลือก BSI ?

เราเป็นผู้บุกเบิกมาตรฐานมานานกว่า 100 ปีมาแล้วและปัจจุบันเราเป็นผู้นำตลาดของมาตรฐานต่างๆ อาทิ เช่น ISO 9001,ISO14001,ISO22301,ISO2700 และ ISO 22000  เราให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้ากว่า 80,000 ราย ตั้งแต่องค์กรระดับโลกจนถึงธุรกิจขนาดเล็กที่มีมุ่งมั่นใน 172 ประเทศเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันของพวกเขา


ในฐานะที่เป็นหนึ่งในไม่กี่องค์กรที่มีความเข้าใจในมาตรฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ เราไม่เพียงแต่ตรวจประเมินองค์กรของท่าน เราจึงสร้างมาตรฐานใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นและฝึกทีมทั่วโลกเพื่อใช้งานได้ดีขึ้นและทำงานได้ดีขึ้น ความรู้ของเราสามารถเปลี่ยนองค์กรของคุณได้


BSI คือองค์กรให้การรับรองมาตรฐานสากลแห่งแรกของโลก โดยเริ่มใน     ปี พ.ศ. 2444 ได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิศวกรรมแห่งลอนดอน โดยการนำของท่านเซอร์จอห์น วอลฟแบรรี่ ผู้ออกแบบอาคารคู่ซึ่งเป็นเสาหลักของสะพานลอนดอนบริดจ์ จนกระทั้งปี พ.ศ. 2461 ได้กลายมาเป็นสมาคมมาตรฐานวิศวกรรมแห่งอังกฤษ หลังจากนั้น 2 ปี ได้รับพระราชทานตราตั้งแห่งราชวงศ์อังกฤษ (Royal Charter) ต่อมาในปี พ.ศ. 2464 ได้เปลี่ยนมาเป็นสถาบันมาตรฐานอังกฤษและได้เปลี่ยนชื่อเป็น BSI Group เมื่อปี พ.ศ. 2541