การเริ่มต้นกับมาตรฐาน ISO / IEC 20000การบริหารจัดการการบริการของไอที

ค้นพบการจัดการบริการไอทีที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ และให้แน่ใจว่าไอที ของคุณมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่คุณต้องการในแง่ของกระบวนการและกรอบของ ไอที มาตรฐาน ISO / IEC 20000 สามารถเปลี่ยนวิธีการบริการด้านไอทีภายในหรือภายนอกมีการส่งมอบ เริ่มต้นกับเราที่จะเข้าใจว่ามาตรฐานสามารถตอบสนองความต้องการของคุณ


What is ISO/IEC 20000 IT Service Management?

ISO/IEC 20000 is the first internationally recognised standard for IT service management. The standard is published in two parts: ISO/IEC 20000-1 outlines requirements for developing and implementing an IT management system; and ISO/IEC 20000-2 explains best practice for service management.

The standard outlines how to implement IT services that are driven by and support business objectives – rather than just technology needs. Both parts of the standard have been revised to support ITIL which include ITIL process and ITIL framework – showing you how to increase capacity and performance.  


What are the benefits of ISO/IEC 20000 IT Service Management?

  • Achieve international best practice standards of IT management
  • Develop IT services that are driven by and support business objectives
  • Integrate people, processes and technology to support business goals
  • Put in place controls to measure and maintain consistent levels of service
  • ISO/IEC 2000 is compatible with ITIL to support continual improvement


โครงการที่ปรึกษาร่วม

หลักสูตรที่ปรึกษาร่วมของเรา (ACP) คุณสามารถเชื่อมต่อกับที่ปรึกษาด้านเป็นอิสระซึ่งสามารถให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่คุณต้องการที่จะใช้ระบบการจัดการ


Training courses to get you started with ISO/IEC 20000ทำไมต้องเลือก BSI ?

มากกว่า 100 ปีที่ซึ่งเราเป็นผู้นำมาตรฐาน การรับรองกับ BSI ท่านสามารถแสดงให้ลูกค้าท่าน คู่แข่ง ผู้ส่งมอบ พนักงานและผู้ถือหุ้นว่าท่านได้เลือกใช้ผู้ให้การรับรองที่เป็นที่ยอมรับ ในอุตสาหกรรมและท่านเลือกที่จะร่วมกับองค์กรที่จัดทำมาตรฐาน

มากกว่า 65,000 ลูกค้าที่ได้รับการรับรอง และเราใช้ผู้ตรวจประเมินที่เป็นพนักงานประจำมากกว่าผู้ให้การรับรองอื่นๆ  เราเป็นหนึ่งในผู้ให้การรับรองขนาดใหญ่และมีประสบการณ์อันหลากหลาย ซึ่งหมายถึงท่านจะได้รับการตรวจประเมินและรับรองที่รบกวนการทำงานและสร้าง ต้นทุนในการดำเนินงาน

เมื่อท่านได้รับการรับรอง เราจะทำการตรวจประเมินตามรอบเวลาเพื่อประเมินว่าท่านได้มีการกระทำที่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานที่ระบุหรือไม่ เราทำการเลือกผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์ตรงกับอุตสาหกรรมท่าน ด้วยเหตุผลนี้ผู้ตรวจเราจะมีความรู้เชิงลึก

เราจะส่งมอบรายงาน รายงานนี้จะให้รายละเอียดการวิเคราะห์ว่าระบบบริหารท่านนั้นดีเพี่ยงใด และมากกว่านั้นยังเป็นการเปรียบเทียบสมรรถนุองค์กรท่านกับองค์กรอื่นๆในอุตสาหรรมท่าน