การดำเนินระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015

การดำเนินธุรกิจที่ดีจะต้องเข้าใจในประเด็นด้านคุณภาพ และธุรกิจที่ยอดเยี่ยมนั้นจะต้องนำมันมาใช้ ระบบบริหารคุณภาพที่ไม่มีประสิทธิภาพจะทำให้ท่านเสียเวลา เงิน และลูกค้า นั่นคือเหตุผลที่สำคัญที่จะทำระบบให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นตามกรอบของการดำเนินการบนพื้นฐานของมาตรฐาน ISO 9001: 2015 จะช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินการส่งมอบได้อย่างสม่ำเสมอ และขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์และบริการของท่าน

 

การได้รับทักษะที่จำเป็นในการดำเนินทบทวนสถานะปัจจุบันขององค์กรของท่าน และการดำเนินการตามหลักการที่สำคัญของมาตรฐาน ISO 9001: 2015 โดยใช้วิธีการเข้าถึงทีละขั้นตอน

คุณจะได้เรียนรู้วิธีการจัดทำ แผนการดำเนินงาน การจัดทำเอกสารที่จำเป็น  การเฝ้าติดตามระบบบริหารคุณภาพของท่าน และการบรรลุถึงการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง


ใครที่ควรเข้าร่วม?

ทุกคนที่เกี่ยวข้องในการวางแผน การดำเนินงาน การรักษา การกำกับดูแลและการตรวจประเมิน มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015

อะไรที่ฉันจะได้เรียนรู้

คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:

 • กรอบทั่วไปสำหรับการดำเนินการมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ตามวงจร PDCA
 • พิจารณาแนวคิดหลักและข้อกำหนดของ ISO 9001: 2015 จากมุมมองของการดำเนินงาน
 • การดำเนินการตามหลักการที่สำคัญและข้อกำหนดของ ISO 9001: 2015
 • เอกสารสารสนเทศที่เฉพาะสำหรับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001: 2015

การวิเคราะห์ช่องว่างที่จะใช้ทบทวนระบบปัจจุบันของท่าน

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ?

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ:

 • ระบุผลประโยชน์ที่สำคัญให้กับองค์กรของคุณ จากการดำเนินระบบบริหารคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ
 • จัดทำแผนและกำหนดทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน
 • ประยุกต์ใช้หลักปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานโดยใช้เครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสม
 • ดำเนินระบบที่ช่วยให้มีการตอบสนองที่ดีต่อความต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงของตลาด

จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการอย่างต่อเนื่องของลูกค้าและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้วราคานี้รวม
 • ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
 • ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองหลังเสร็จสิ้นการอบรม