IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor Transition Training Course

หลักสูตรฝึกอบรม การปรับเปลี่ยนมาตรฐาน ISO 9001: 2015 สำหรับผู้ตรวจประเมิน รับรองโดย IRCA


รายละเอียดหลักสูตร

ท่านเป็นผู้ตรวจประเมินภายใน หรือหัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน ISO 9001: 2008 ที่ต้องการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการตรวจประเมิน ระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) มาตรฐาน ISO 9001: 2015 ใช่หรือไม่ ?

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นผู้ตรวจประเมินอยู่แล้วในปัจจุบัน ซึ่งไม่เพียงแต่คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างใหม่ของ ISO (high level structure) และความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง ISO 9001: 2008 และ ISO 9001: 2015, แต่คุณยังจะได้รับโอกาสในการฝึกปฏิบัติเพื่อการตรวจประเมินการเปลี่ยนแปลงหลักๆ ในมาตรฐาน ISO 9001: 2015
ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
  • Annex SL Appendix 2 และกรอบใหม่ ISO (high level structure)
  • ข้อกำหนดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ บริบท, ความเป็นผู้นำ, การวางแผน, การสนับสนุนและการดำเนินงาน - และวิธีการตรวจประเมินในสิ่งเหล่านี้
  • คำศัพท์และคำนิยามทั้งที่เพิ่มใหม่และมีการปรับปรุง ที่ใช้บังคับกับมาตรฐาน ISO 9001: 2015 รวมทั้งแนวความคิดที่สำคัญ เช่น หลักความคิดตามพื้นฐานด้านความเสี่ยง (risk-based thinking) และการมุ่งเน้นกระบวนการ (process approach)
  • การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดจาก ISO 9001: 2008 และผลกระทบจากมุมมองของการตรวจประเมิน

ผู้ที่ควรเข้าร่วมอบรม

ผู้ตรวจประเมินภายใน และหัวหน้าทีม มาตรฐาน ISO 9001:2008 ที่ต้องการปรับเปลี่ยนไปสู่ มาตรฐาน ISO 9001:2015

 

ราคานี้รวม

  • ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองหลังเสร็จสิ้นการอบรม
  • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
  • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
  • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีการสอบประเมินผล  30 นาที และต้องได้คะแนนผ่านไม่ต่ำกว่า 70%  

ข้อมูลหลักสูตรทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับมาตรฐาน ISO / FDIS 9001: 2015 โดยการเข้าร่วมหลักสูตรนี้คุณจะได้รับการปรับปรุงฟรี เมื่อมาตรฐานฉบับสุดท้ายได้รับการเผยแพร่ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทราบอย่างเต็มที่ ของการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จากร่างปัจจุบัน 

หากคุณได้เคยเข้าร่วมหลักสูตรใด หลักสูตรหนึ่งในก่อนหน้านี้ของเรา เช่น หลักสูตรการปรับเปลี่ยน ผู้ตรวจประเมิน IRCA มาตรฐาน ISO / IEC 27001: 2013 หรือ IRCA ISO 14001: 2015 คุณอาจเลือกที่ออกจากช่วงเช้าในวันที่ 1 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมโครงสร้างในระดับสูงที่เหมือนกัน 

หมายเลขอ้างอิงหลักสูตร IRCA : A17863 

มีบันทึกสำหรับรายละเอียดหลักสูตรจัดเตรียมไว้ให้