เทคนิคการรวมระบบและการตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001

ปัจจุบันได้มีการพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการอย่างต่อเนื่องและพบว่าหลายองค์กรได้มีการจัดทำระบบการจัดการหลายระบบ ดังนั้นคงจะเป็นการดีถ้าองค์กรสามารถรวมระบบต่างๆ เหล่านั้นเข้าด้วยกันได้เพื่อเป็นการประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย บุคลากร รวมถึงลดความสับสนในการดำเนินระบบ


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (QMR)  
 • คณะทำงานด้านคุณภาพ
 • บุคคลที่สนใจ
Integrated Management System & Internal Audit Techniques for ISO 9001 & ISO 14001

เนื้อหาหลักสูตร

 • ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001และ ISO 14001   
 • แนวทางในการรวมระบบการเปรียบเทียบข้อกำหนด
 • นโยบายและวัตถุประสงค์ระบบเอกสารการรวมระบบ
 • Work shop การระบุเอกสารในระบบการจัดการนโยบายและวัตถุประสงค์ระบบ   
 • Work shop การรวมเอกสารการประชุมทบทวนแบบรวมระบบ
 • การเปรียบเทียบข้อกำหนด                                                                                             

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 • เข้าใจถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการรวมระบบการบริหารการจัดการ
 • รับทราบถึงข้อกำหนดที่สามารถรวมกันได้ และไม่สามารถรวมกันได้ของ ISO 9001,ISO 14001
 • ทราบถึงแนวทางในการรวมเอกสารของระบบการจัดการ

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด                 
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

In-house Training สำหรับหลักสูตรนี้

โทร : 02-294-4889