การดำเนินการบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001

มาตรฐาน ISO 9001 จะรับรองให้กับธุรกิจของคุณสร้างระบบการจัดการที่มีคุณภาพของคุณเองและเราจะทำให้กระบวนการง่ายสำหรับคุณ

คุณพร้อมสำหรับ ISO 9001แล้วหรือยัง?

ธุรกิจมีความแตกต่าง และแต่ละธุรกิจที่แตกต่างกันในขั้นตอนการดำเนินการตาม ISO 9001 นั่นเป็นเหตุผลที่เราขอนำเสนอแพคเกจที่กำหนดเองหรือการรวมกลุ่มให้บริการที่เป็นเอกลักษณ์ความเป็นคุณ ISO 9001 ซึ่งกลุ่มการรับรองของคุณอาจรวมถึงการผสมผสานที่เฉพาะเจาะจงของการบริการทางธุรกิจของคุณในการก้าวสู่การจัดการคุณภาพ - การลดความซับซ้อนของการจัดการงานหลาย ๆ คนและการเอาชนะความท้าทายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่คุณต้องเผชิญ คุณจะได้รับตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างง่ายดาย ISO 9001 จะช่วยสร้างแผนโครงการที่ประกอบทุกคนในธุรกิจของคุณ และเราจะทำงานร่วมกับระบบที่มีอยู่แล้วในสถานที่ที่แนะนำให้คุณทีละขั้นตอนผ่านการดำเนินการ – พร้อมสำหรับการรับรองหรือยัง


เคล็ดลับสำหรับการดำเนินการ ISO 900

  1. ได้รับความมุ่งมั่นและการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง
  2. มีส่วนร่วมธุรกิจทั้งหมดด้วยการการสื่อสารภายในที่ดี
  3. เปรียบเทียบระบบที่มีคุณภาพที่มีอยู่ของคุณด้วย ISO 9001ข้อกำหนด
  4. ได้รับความคิดเห็นของลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพในปัจจุบัน
  5. สร้างทีมงานดำเนินเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
  6. วางแผนละแบ่งปันบทบาทความรับผิดชอบและระยะเวลา
  7. ปรับตัวให้เข้าหลักการของ ISO 9001ในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้กับธุรกิจของคุณ
  8. กระตุ้นให้มีส่วนร่วมกับการฝึกอบรมพนักงานและมีแรงจูงใจ
  9. แบ่งปันความรู้และส่งเสริมให้พนักงานฝึกอบรม ISO 9001 
  10. มีการตรวจสอบระบบ ISO 9001 ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องImplementing is easy with our ISO 9001 toolkits

Committing to ISO 9001 is the right choice for business. We can help you choose the right way to implement quality management systems so you can benefit from the best that ISO 9001 has to offer. We offer five toolkits that combine different ISO 9001 products and services to suit your different needs, however much or little you know about quality management. And it’s cost effective because you don’t have to buy each product separately. Whether you’re just starting out or want to achieve certification, you can choose an ISO 9001 toolkit to help get you where you want to be.


โครงการที่ปรึกษาร่วม

หลักสูตรที่ปรึกษาร่วมของเรา (ACP) คุณสามารถเชื่อมต่อกับที่ปรึกษาด้านเป็นอิสระซึ่งสามารถให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่คุณต้องการที่จะใช้ระบบการจัดการ


Training courses to help you implement ISO 9001ทำไมต้องเลือก BSI ?

มากกว่า 100 ปีที่ซึ่งเราเป็นผู้นำมาตรฐาน การรับรองกับ BSI ท่านสามารถแสดงให้ลูกค้าท่าน คู่แข่ง ผู้ส่งมอบ พนักงานและผู้ถือหุ้นว่าท่านได้เลือกใช้ผู้ให้การรับรองที่เป็นที่ยอมรับ ในอุตสาหกรรมและท่านเลือกที่จะร่วมกับองค์กรที่จัดทำมาตรฐาน

มากกว่า 65,000 ลูกค้าที่ได้รับการรับรอง และเราใช้ผู้ตรวจประเมินที่เป็นพนักงานประจำมากกว่าผู้ให้การรับรองอื่นๆ  เราเป็นหนึ่งในผู้ให้การรับรองขนาดใหญ่และมีประสบการณ์อันหลากหลาย ซึ่งหมายถึงท่านจะได้รับการตรวจประเมินและรับรองที่รบกวนการทำงานและสร้าง ต้นทุนในการดำเนินงาน

เมื่อท่านได้รับการรับรอง เราจะทำการตรวจประเมินตามรอบเวลาเพื่อประเมินว่าท่านได้มีการกระทำที่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานที่ระบุหรือไม่ เราทำการเลือกผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์ตรงกับอุตสาหกรรมท่าน ด้วยเหตุผลนี้ผู้ตรวจเราจะมีความรู้เชิงลึก

เราจะส่งมอบรายงาน รายงานนี้จะให้รายละเอียดการวิเคราะห์ว่าระบบบริหารท่านนั้นดีเพี่ยงใด และมากกว่านั้นยังเป็นการเปรียบเทียบสมรรถนุองค์กรท่านกับองค์กรอื่นๆในอุตสาหรรมท่าน