การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

มาตรฐาน 9001เป็นระบบการจัดการที่มีคุณภาพซึ่งได้รับการยอมรับทั่วโลกและแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติของอุตสาหกรรม อีกทั้งเพิ่มดอกาสทางการเเข่งขันและเปิดตลาดทางธุรกิจให้กับธุรกิจของคุณ


วิธีการรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

เราทำให้กระบวนการรับรองง่ายหลังจากที่เราได้รับใบสมัครของคุณเราแต่งตั้งผู้จัดการลูกค้าที่จะแนะนำคุณและธุรกิจของคุณตลอดขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. การวิเคราะห์แกป                                                                                                            นี้เป็นบริการก่อนการประเมินทางเลือกที่เราใช้มองใกล้ที่ระบบการจัดการที่มีคุณภาพที่มีอยู่ของคุณและเปรียบเทียบกับความต้องการของมาตรฐาน  ISO 9001 ซึ่งจะช่วยให้ระบุประเด็นที่ต้องการให้มากที่สุดก่อนที่เราจะดำเนินการประเมินผลอย่างเป็นทางการซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและเงินอย่างเป็นทางการในการประเมิน  
  2. การประเมินอย่างเป็นทางการ                                                                                            นี้จะเกิดขึ้นในสองขั้นตอน ครั้งแรกที่เราจะตรวจทานการเตรียมความพร้อมขององค์กรของคุณสำหรับการประเมินโดยการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็นของ ISO 9001 ขั้นตอนการรับรองและการควบคุมที่ได้รับการพัฒนาเราจะแบ่งปันรายละเอียดของผลการวิจัยของเรากับคุณเพื่อเป็นกรณีศึกษาและตัวอย่างในการพัฒนากับคุณ จากนั้นเราจะจะประเมินการดำเนินการตามขั้นตอนและการควบคุมภายในองค์กรของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขากำลังทำงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรับรอง ISO 9001
  3. การรับรองและอื่น ๆ                                                                                                         เมื่อคุณได้ผ่านการประเมินอย่างเป็นทางการคุณจะได้รับใบรับรองมาตรฐาน 9001 ซึ่งมีผลบังคับใช้เป็นเวลาสามปี และผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ของเราจะติดตามกระบวนการทำงานในระหว่างสามปีว่าองค์กรของคุณยังมีการทำทำตามข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ ฝึกอบรมกับเราและการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

เราใช้เทคนิคการเรียนรู้เร่งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจมาตรฐาน ISO 9001 และเราจะนำการเรียนรู้ในบริบทที่มีการผสมผสานของการเรียนการสอนในชั้นเรียน,การฝึกอบรมและการประชุมแบบโต้ตอบทำไมต้องเลือก BSI ?

มากกว่า 100 ปีที่ซึ่งเราเป็นผู้นำมาตรฐาน การรับรองกับ BSI ท่านสามารถแสดงให้ลูกค้าท่าน คู่แข่ง ผู้ส่งมอบ พนักงานและผู้ถือหุ้นว่าท่านได้เลือกใช้ผู้ให้การรับรองที่เป็นที่ยอมรับ ในอุตสาหกรรมและท่านเลือกที่จะร่วมกับองค์กรที่จัดทำมาตรฐาน

มากกว่า 65,000 ลูกค้าที่ได้รับการรับรอง และเราใช้ผู้ตรวจประเมินที่เป็นพนักงานประจำมากกว่าผู้ให้การรับรองอื่นๆ  เราเป็นหนึ่งในผู้ให้การรับรองขนาดใหญ่และมีประสบการณ์อันหลากหลาย ซึ่งหมายถึงท่านจะได้รับการตรวจประเมินและรับรองที่รบกวนการทำงานและสร้าง ต้นทุนในการดำเนินงาน

เมื่อท่านได้รับการรับรอง เราจะทำการตรวจประเมินตามรอบเวลาเพื่อประเมินว่าท่านได้มีการกระทำที่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานที่ระบุหรือไม่ เราทำการเลือกผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์ตรงกับอุตสาหกรรมท่าน ด้วยเหตุผลนี้ผู้ตรวจเราจะมีความรู้เชิงลึก

เราจะส่งมอบรายงาน รายงานนี้จะให้รายละเอียดการวิเคราะห์ว่าระบบบริหารท่านนั้นดีเพี่ยงใด และมากกว่านั้นยังเป็นการเปรียบเทียบสมรรถนุองค์กรท่านกับองค์กรอื่นๆในอุตสาหรรมท่าน