การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

มาตรฐาน 9001เป็นระบบการจัดการที่มีคุณภาพซึ่งได้รับการยอมรับทั่วโลกและแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติของอุตสาหกรรม อีกทั้งเพิ่มดอกาสทางการเเข่งขันและเปิดตลาดทางธุรกิจให้กับธุรกิจของคุณ


วิธีการรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

เราทำให้กระบวนการรับรองง่ายหลังจากที่เราได้รับใบสมัครของคุณเราแต่งตั้งผู้จัดการลูกค้าที่จะแนะนำคุณและธุรกิจของคุณตลอดขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. การวิเคราะห์แกป                                                                                                            นี้เป็นบริการก่อนการประเมินทางเลือกที่เราใช้มองใกล้ที่ระบบการจัดการที่มีคุณภาพที่มีอยู่ของคุณและเปรียบเทียบกับความต้องการของมาตรฐาน  ISO 9001 ซึ่งจะช่วยให้ระบุประเด็นที่ต้องการให้มากที่สุดก่อนที่เราจะดำเนินการประเมินผลอย่างเป็นทางการซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและเงินอย่างเป็นทางการในการประเมิน  
  2. การประเมินอย่างเป็นทางการ                                                                                            นี้จะเกิดขึ้นในสองขั้นตอน ครั้งแรกที่เราจะตรวจทานการเตรียมความพร้อมขององค์กรของคุณสำหรับการประเมินโดยการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็นของ ISO 9001 ขั้นตอนการรับรองและการควบคุมที่ได้รับการพัฒนาเราจะแบ่งปันรายละเอียดของผลการวิจัยของเรากับคุณเพื่อเป็นกรณีศึกษาและตัวอย่างในการพัฒนากับคุณ จากนั้นเราจะจะประเมินการดำเนินการตามขั้นตอนและการควบคุมภายในองค์กรของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขากำลังทำงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรับรอง ISO 9001
  3. การรับรองและอื่น ๆ                                                                                                         เมื่อคุณได้ผ่านการประเมินอย่างเป็นทางการคุณจะได้รับใบรับรองมาตรฐาน 9001 ซึ่งมีผลบังคับใช้เป็นเวลาสามปี และผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ของเราจะติดตามกระบวนการทำงานในระหว่างสามปีว่าองค์กรของคุณยังมีการทำทำตามข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ ฝึกอบรมกับเราและการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

เราใช้เทคนิคการเรียนรู้เร่งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจมาตรฐาน ISO 9001 และเราจะนำการเรียนรู้ในบริบทที่มีการผสมผสานของการเรียนการสอนในชั้นเรียน,การฝึกอบรมและการประชุมแบบโต้ตอบ


ทำไมต้องเลือก BSI ?

เราเป็นผู้บุกเบิกมาตรฐานมานานกว่า 100 ปีมาแล้วและปัจจุบันเราเป็นผู้นำตลาดของมาตรฐานต่างๆ อาทิ เช่น ISO 9001,ISO14001,ISO22301,ISO2700 และ ISO 22000  เราให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้ากว่า 80,000 ราย ตั้งแต่องค์กรระดับโลกจนถึงธุรกิจขนาดเล็กที่มีมุ่งมั่นใน 172 ประเทศเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันของพวกเขา


ในฐานะที่เป็นหนึ่งในไม่กี่องค์กรที่มีความเข้าใจในมาตรฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ เราไม่เพียงแต่ตรวจประเมินองค์กรของท่าน เราจึงสร้างมาตรฐานใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นและฝึกทีมทั่วโลกเพื่อใช้งานได้ดีขึ้นและทำงานได้ดีขึ้น ความรู้ของเราสามารถเปลี่ยนองค์กรของคุณได้


BSI คือองค์กรให้การรับรองมาตรฐานสากลแห่งแรกของโลก โดยเริ่มใน     ปี พ.ศ. 2444 ได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิศวกรรมแห่งลอนดอน โดยการนำของท่านเซอร์จอห์น วอลฟแบรรี่ ผู้ออกแบบอาคารคู่ซึ่งเป็นเสาหลักของสะพานลอนดอนบริดจ์ จนกระทั้งปี พ.ศ. 2461 ได้กลายมาเป็นสมาคมมาตรฐานวิศวกรรมแห่งอังกฤษ หลังจากนั้น 2 ปี ได้รับพระราชทานตราตั้งแห่งราชวงศ์อังกฤษ (Royal Charter) ต่อมาในปี พ.ศ. 2464 ได้เปลี่ยนมาเป็นสถาบันมาตรฐานอังกฤษและได้เปลี่ยนชื่อเป็น BSI Group เมื่อปี พ.ศ. 2541