ISO 9001 Quality Management

ไม่ว่าองค์กรท่านจะมีขนาดใหญ่เล็กเพียงใด ท่านสามารถบริหารจัดการคุณภาพกับมาตรฐานที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป และท่านสามารถที่จะ: 

 • ประหยัดเงิน
 • เพิ่มผลกำไร
 • เพิ่มจำนวนลูกค้า
 • ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ.

ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ท่านอยู่ตรงไหน?

ไม่ว่าท่านจะเพิ่งรู้จักISO9001หรือกำลังมองหาความชำนาญเพิ่มมากขึ้น เรามีหลักสูตรและทรัพยากรที่เหมาะสมให้กับท่าน เราขอนำเสนอกลุ่มบริการที่ซึ่งสามารถดัดแปลงให้เหมาะสมกับระบบบริหารคุณภาพของท่าน กลุ่มบริการ ISO9001นี้ออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนเพื่อนำท่านได้ตามเป้าหมาย ไม่ว่าท่านจะเริ่มจากจุดไหนประโยชน์ใน ISO 9001ด้านการจัดการคุณภาพมีอะไรบ้าง

 • ทำให้คุณกลายเป็นคุ่แข่งที่แข็งแกร่งในตลาด
 • การจัดการที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นจะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • วีที่มีประสิทธืภาพจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาเงินและทรัพยากร
 • ผลการดำเนินงานที่ดีจะลดความผิดพลาดและเพิ่มผลกำไร
 • กระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการและทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • เอาชนะใจลูกค้าด้วยการบริการที่เหนือระดับ
 • ขยายโอกาสทางธุรกิจด้วยการแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตาม

 หลักสูตรการฝึกอบรมที่กำลังนิยมสำหรับ ISO 9001

เราใช้เทคนิคการเรียนรู้เร่งด่วนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจ ISO 9001 และเราจะนำการเรียนรู้ในบริบทที่มีการผสมผสานของการเรียนการสอนในชั้นเรียนการฝึกอบรมและการประชุมแบบโต้ตอบ.ทำไมต้องเลือก BSI ?

มากกว่า 100 ปีที่ซึ่งเราเป็นผู้นำมาตรฐาน การรับรองกับ BSI ท่านสามารถแสดงให้ลูกค้าท่าน คู่แข่ง ผู้ส่งมอบ พนักงานและผู้ถือหุ้นว่าท่านได้เลือกใช้ผู้ให้การรับรองที่เป็นที่ยอมรับ ในอุตสาหกรรมและท่านเลือกที่จะร่วมกับองค์กรที่จัดทำมาตรฐาน

มากกว่า 65,000 ลูกค้าที่ได้รับการรับรอง และเราใช้ผู้ตรวจประเมินที่เป็นพนักงานประจำมากกว่าผู้ให้การรับรองอื่นๆ  เราเป็นหนึ่งในผู้ให้การรับรองขนาดใหญ่และมีประสบการณ์อันหลากหลาย ซึ่งหมายถึงท่านจะได้รับการตรวจประเมินและรับรองที่รบกวนการทำงานและสร้าง ต้นทุนในการดำเนินงาน

เมื่อท่านได้รับการรับรอง เราจะทำการตรวจประเมินตามรอบเวลาเพื่อประเมินว่าท่านได้มีการกระทำที่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานที่ระบุหรือไม่ เราทำการเลือกผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์ตรงกับอุตสาหกรรมท่าน ด้วยเหตุผลนี้ผู้ตรวจเราจะมีความรู้เชิงลึก

เราจะส่งมอบรายงาน รายงานนี้จะให้รายละเอียดการวิเคราะห์ว่าระบบบริหารท่านนั้นดีเพี่ยงใด และมากกว่านั้นยังเป็นการเปรียบเทียบสมรรถนุองค์กรท่านกับองค์กรอื่นๆในอุตสาหรรมท่าน