การเริ่มต้นกับ ISO 50001 การจัดการพลังงาน

มาตรฐานการจัดการพลังงานที่จะทำให้คุณมีเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดค่าพลังงานของคุณ ในความเป็นจริง, ISO 50001 สามารถพิสูจน์ได้ว่าพื้นฐานของอนาคตของธุรกิจของคุณ แต่คุณสามารถเริ่มต้นได้ในขณะนี้


มาตรฐาน ISO 50001 การจัดการพลังงานคืออะไร

ISO 50001 แสดงวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสิ่งที่ธรรมชาติของธุรกิจของคุณ มาตรฐานจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและลดคาร์บอนของคุณเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน มันแสดงให้เห็นวิธีการที่จะใช้วิธีการที่มีโครงสร้างที่มีต่อการวัดและการตรวจสอบเท่าใดพลังงานที่คุณใช้ - ISO 50001 อันจะเป็นการไปสู่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นลดค่าพลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงพร้อมกัน


ประโยชน์ของ ISO 50001 การจัดการพลังงานมีอะไรบ้าง

  • ระบุและจัดการความเสี่ยงที่รอบการจัดหาพลังงานในอนาคตของคุณ
  • วัดและตรวจสอบการใช้พลังงานในการระบุสถานที่ที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพ
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมที่จะลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่าย
  • ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและตอบสนองเป้าหมายการลดของรัฐบาล
  • แสดงให้เห็นถึงสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเพิ่มโอกาสโครงการที่ปรึกษาร่วม

หลักสูตรที่ปรึกษาร่วมของเรา (ACP) คุณสามารถเชื่อมต่อกับที่ปรึกษาด้านเป็นอิสระซึ่งสามารถให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่คุณต้องการที่จะใช้ระบบการจัดการ


Training courses to get you started in ISO 50001

ISO 50001 energy management can be adapted by organisations of all sizes and sectors. Our training is designed for all levels of experience.ทำไมต้องเลือก BSI ?

มากกว่า 100 ปีที่ซึ่งเราเป็นผู้นำมาตรฐาน การรับรองกับ BSI ท่านสามารถแสดงให้ลูกค้าท่าน คู่แข่ง ผู้ส่งมอบ พนักงานและผู้ถือหุ้นว่าท่านได้เลือกใช้ผู้ให้การรับรองที่เป็นที่ยอมรับ ในอุตสาหกรรมและท่านเลือกที่จะร่วมกับองค์กรที่จัดทำมาตรฐาน

มากกว่า 65,000 ลูกค้าที่ได้รับการรับรอง และเราใช้ผู้ตรวจประเมินที่เป็นพนักงานประจำมากกว่าผู้ให้การรับรองอื่นๆ  เราเป็นหนึ่งในผู้ให้การรับรองขนาดใหญ่และมีประสบการณ์อันหลากหลาย ซึ่งหมายถึงท่านจะได้รับการตรวจประเมินและรับรองที่รบกวนการทำงานและสร้าง ต้นทุนในการดำเนินงาน

เมื่อท่านได้รับการรับรอง เราจะทำการตรวจประเมินตามรอบเวลาเพื่อประเมินว่าท่านได้มีการกระทำที่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานที่ระบุหรือไม่ เราทำการเลือกผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์ตรงกับอุตสาหกรรมท่าน ด้วยเหตุผลนี้ผู้ตรวจเราจะมีความรู้เชิงลึก

เราจะส่งมอบรายงาน รายงานนี้จะให้รายละเอียดการวิเคราะห์ว่าระบบบริหารท่านนั้นดีเพี่ยงใด และมากกว่านั้นยังเป็นการเปรียบเทียบสมรรถนุองค์กรท่านกับองค์กรอื่นๆในอุตสาหรรมท่าน