ISO 50001 สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs)

มาตรฐาน ISO 50001 ตามพระราชบัญญัติประหยัดการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงาน ที่ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณสามารถลดการใช้พลังงานของคุณก็ยังดีสำหรับธุรกิจและสิ่งแวดล้อมมาตรฐานสากลสามารถปรับให้ทุกองค์กรและแนวทางการจัดการพลังงานที่เป็นที่รู้จักกันจะดีที่สุดทั่วโลก และคุณสามารถเริ่มต้นในวันนี้ผลประโยชน์


การสร้างมาตรฐาน ISO 50001 สำหรับ SMEs

ธุรกิจขนาดเล็กที่ทำงานกับเราสามารถบรรลุการจัดการพลังงานระดับโลกได้เช่นเดียวกับ บริษัท ขนาดใหญ่ เรารู้ว่าคุณอาจจะมีงบประมาณที่เข้มงวดมากขึ้นและใช้เวลาน้อย นอกจากนี้เรายังทราบวิธีการที่จะเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้สิ่งที่จุดเริ่มต้นของคุณด้วยมาตรฐาน ISO 50001 นั่นเป็นเหตุผลที่เราให้บริการที่สามารถบรรจุและปรับแต่งเพื่อเอาชนะความท้าทายที่เฉพาะเจาะจงของคุณ - การลดความซับซ้อนของการบรรลุประสิทธิภาพการใช้พลังงานและตามพระราชบัญญัติการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมงานกับเราและเราสามารถแสดงให้เห็นว่ามาตรฐาน ISO 50001 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้พลังงานน้อยลง คุณจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของคุณเป็นค่าพลังงานของคุณ และคุณจะอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งเพื่อตอบสนองเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมงานกับเราและเราจะทำให้แน่ใจว่ามาตรฐาน ISO 50001 จะช่วยให้คุณสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี - ทำให้คุณสามารถในการแข่งขันโดยไม่คำนึงถึงขนาดของบริษัทของคุณ  หลักสูตรการฝึกอบรมที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นใน ISO 50001

ISO 50001 การจัดการพลังงานที่สามารถปรับใช้กับองค์กรทุกขนาดและภาค และการฝึกอบรมของเราถูกออกแบบมาสำหรับทุกระดับของประสบการณ์โครงการที่ปรึกษาร่วม

หลักสูตรที่ปรึกษาร่วมของเรา (ACP) คุณสามารถเชื่อมต่อกับที่ปรึกษาด้านเป็นอิสระซึ่งสามารถให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่คุณต้องการที่จะใช้ระบบการจัดการ


มีส่วนช่วยในการสร้างมาตรฐาน

เราเปิดให้คำแนะนำสำหรับมาตรฐานใหม่และใช้เวลาเหล่านี้เพื่อให้คำปรึกษากับสมาคมอุตสาหกรรมหรือองค์กรที่เทียบเท่า เราแน่ใจว่าเราให้ข้อมูลมาตรฐานที่ถูกต้องโดยการทำงานร่วมกับผู้แทนจากองค์กรผู้บริโภคสถาบันวิชาชีพการรับรองการทดสอบและหน่วยการตรวจสอบ; สถานประกอบการทางการศึกษาขององค์กรวิจัยในสหราชอาณาจักร;หน่วยรับแจ้ง; หน่วยงานบังคับใช้และหน่วยงานรัฐบาล
หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยการส่งอีเมลหรือโทร +44 845 080 9000


ทำไมต้องเลือก BSI ?

มากกว่า 100 ปีที่ซึ่งเราเป็นผู้นำมาตรฐาน การรับรองกับ BSI ท่านสามารถแสดงให้ลูกค้าท่าน คู่แข่ง ผู้ส่งมอบ พนักงานและผู้ถือหุ้นว่าท่านได้เลือกใช้ผู้ให้การรับรองที่เป็นที่ยอมรับ ในอุตสาหกรรมและท่านเลือกที่จะร่วมกับองค์กรที่จัดทำมาตรฐาน

มากกว่า 65,000 ลูกค้าที่ได้รับการรับรอง และเราใช้ผู้ตรวจประเมินที่เป็นพนักงานประจำมากกว่าผู้ให้การรับรองอื่นๆ  เราเป็นหนึ่งในผู้ให้การรับรองขนาดใหญ่และมีประสบการณ์อันหลากหลาย ซึ่งหมายถึงท่านจะได้รับการตรวจประเมินและรับรองที่รบกวนการทำงานและสร้าง ต้นทุนในการดำเนินงาน

เมื่อท่านได้รับการรับรอง เราจะทำการตรวจประเมินตามรอบเวลาเพื่อประเมินว่าท่านได้มีการกระทำที่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานที่ระบุหรือไม่ เราทำการเลือกผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์ตรงกับอุตสาหกรรมท่าน ด้วยเหตุผลนี้ผู้ตรวจเราจะมีความรู้เชิงลึก

เราจะส่งมอบรายงาน รายงานนี้จะให้รายละเอียดการวิเคราะห์ว่าระบบบริหารท่านนั้นดีเพี่ยงใด และมากกว่านั้นยังเป็นการเปรียบเทียบสมรรถนุองค์กรท่านกับองค์กรอื่นๆในอุตสาหรรมท่าน