การบริหารความเสี่ยงสากลตามมาตรฐาน ISO 31000 (ISO 31000 Application of Risk Management Systems)

Organizations that recognize the importance of managing risk can benefit from implementing a formal risk management system. BSI’s 1‑day course on implementing risk management will guide you through the development of a framework to effectively manage your organization’s risks.

After completion of this course, you will be able to apply the principles of risk management to your organization and implement a risk management framework and process suitable to your organization.

BSI’s Implementing Risk Management course uses lectures, discussions and hands-on exercises to effectively achieve learning objectives.


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

This course is intended for managers and prospective implementers of risk management, and for stakeholders in such efforts.

เนื้อหาหลักสูตร

Organizations that recognize the importance of managing risk can benefit from implementing a formal risk management system. BSI’s 1‑day course on implementing risk management will guide you through the development of a framework to effectively manage your organization’s risks.

After completion of this course, you will be able to apply the principles of risk management to your organization and implement a risk management framework and process suitable to your organization.

BSI’s Implementing Risk Management course uses lectures, discussions and hands-on exercises to effectively achieve learning objectives.

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 • Increased business resiliency structure
 • Change management capability
 • Ability to implement a risk management framework
 • Enhanced business continuity and stability
 • ราคานี้รวม

  -    ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด, ค่าแบบทดสอบแล้ว

  -    ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว

  -    ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้