ISO 31000 การบริหารความเสี่ยง

องค์กรที่บริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมีแนวโน้มที่จะป้องกันตัวเองและประสบความสำเร็จในการเติบโตทางธุรกิจของพวกเขา สิ่งที่ท้าทายสำหรับธุรกิจใด ๆ คือการรวมการปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานแบบวันต่อวันของพวกเขาและใช้มันในด้านกว้างของการปฏิบัติขององค์กรของพวกเขา


ISO 31000 การบริหารความเสี่ยง คืออะไร

BS ISO 31000 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการจัดการความเสี่ยง โดยการให้หลักการและแนวทางที่ครอบคลุมมาตรฐานนี้จะช่วยให้องค์กรที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงของพวกเขา ไม่ว่าคุณจะทำงานในที่สาธารณะองค์กรเอกชนหรือชุมชนที่คุณสามารถได้รับประโยชน์จาก BS ISO 31000 เพราะมันนำไปใช้กับกิจกรรมทางธุรกิจส่วนใหญ่รวมทั้งการวางแผนการดำเนินงานการจัดการและกระบวนการสื่อสาร ในขณะที่ทุกองค์กรในการจัดการความเสี่ยงที่มีขอบเขตแนะนำการปฏิบัติที่ดีที่สุดตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการพัฒนาในการปรับปรุงเทคนิคการจัดการและตรวจสอบความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยในการทำงานตลอดเวลา

โดยการดำเนินการตามหลักการและแนวทางปฏิบัติของ BS ISO 31000 ในองค์กรของคุณคุณจะสามารถที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานกำกับดูแลและความเชื่อมั่นผู้มีส่วนได้เสียในขณะที่ลดการสูญเสีย มาตรฐานสากลนี้ยังช่วยให้คุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการตัดสินใจและสนับสนุนการจัดการเชิงรุกในทุกพื้นที่


มีประโยชน์กับธุรกิจของคุณอย่างไร

  • ในเชิงรุกเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการกำกับดูแล
  • ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างการใช้เทคนิคที่มีความเสี่ยง
  • ใช้การควบคุมระบบการจัดการที่จะวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะลดการสูญเสีย
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจัดการและความยืดหยุ่น
  • ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องธุรกิจของคุณที่คุณเติบโต


ทำไมต้องเลือก BSI ?

มากกว่า 100 ปีที่ซึ่งเราเป็นผู้นำมาตรฐาน การรับรองกับ BSI ท่านสามารถแสดงให้ลูกค้าท่าน คู่แข่ง ผู้ส่งมอบ พนักงานและผู้ถือหุ้นว่าท่านได้เลือกใช้ผู้ให้การรับรองที่เป็นที่ยอมรับ ในอุตสาหกรรมและท่านเลือกที่จะร่วมกับองค์กรที่จัดทำมาตรฐาน

มากกว่า 65,000 ลูกค้าที่ได้รับการรับรอง และเราใช้ผู้ตรวจประเมินที่เป็นพนักงานประจำมากกว่าผู้ให้การรับรองอื่นๆ  เราเป็นหนึ่งในผู้ให้การรับรองขนาดใหญ่และมีประสบการณ์อันหลากหลาย ซึ่งหมายถึงท่านจะได้รับการตรวจประเมินและรับรองที่รบกวนการทำงานและสร้าง ต้นทุนในการดำเนินงาน

เมื่อท่านได้รับการรับรอง เราจะทำการตรวจประเมินตามรอบเวลาเพื่อประเมินว่าท่านได้มีการกระทำที่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานที่ระบุหรือไม่ เราทำการเลือกผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์ตรงกับอุตสาหกรรมท่าน ด้วยเหตุผลนี้ผู้ตรวจเราจะมีความรู้เชิงลึก

เราจะส่งมอบรายงาน รายงานนี้จะให้รายละเอียดการวิเคราะห์ว่าระบบบริหารท่านนั้นดีเพี่ยงใด และมากกว่านั้นยังเป็นการเปรียบเทียบสมรรถนุองค์กรท่านกับองค์กรอื่นๆในอุตสาหรรมท่าน