ทรัพยากรสำหรับ ISO 22301 การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ดูทรัพยากรทั้งหมดที่คุณอาจต้องการสำหรับ ISO 22301 ระบบการบริหารจัดการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง


คู่มือผลิตภัณฑ์ ISO 22301

ดาวน์โหลดคู่มือผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ISO 22301 ที่จะค้นพบสิ่งที่ระบบการจัดการธุรกิจอย่างต่อเนื่องที่สามารถให้คุณการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของคุณ


คู่มือการเปลี่ยนแปลง BS 25999-2 สู่ ISO 22301

จาก BS 25999-2ถึง ISO 22301 ใช้คู่มือนี้เพื่อค้นหาแตกต่างระหว่างสองมาตรฐานและวิธีการที่คุณสามารถตอบสนองความต้องการของ ISO 22301 สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ