การเริ่มต้นกับ ISO 22301 การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดและเราสามารถวางแผนได้ด้วย ISO 22301 ระบบการบริหารจัดการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCMS) ค้นพบวิธีที่คุณสามารถปรับมาตรฐานให้กับองค์กรของคุณในการจัดการความเสี่ยงที่คุกคามการทำงานให้ราบรื่นต่อธุรกิจของคุณและให้แน่ใจว่าการอยู่รอดของตนในกรณีที่มีอุปสรรค


ISO 22301 การจัดการธุรกิจต่อเนื่องคืออะไร

ISO 22301 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจและสร้างความสำเร็จของมาตรฐานอังกฤษ BS 25999 และมาตรฐานในภูมิภาคอื่น ๆ เป็นการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจและการออกแบบมาเพื่อปกป้องธุรกิจของคุณจากอุปสรรคที่มีศักยภาพ ซึ่งรวมถึงสภาพอากาศรุนแรง, ไฟไหม้, น้ำท่วม, ภัยธรรมชาติขโมยไอทีดับเจ็บป่วยของพนักงานหรือการโจมตีของผู้ก่อการร้ายระบบการจัดการมาตรฐาน ISO 22301 รวมถึงการจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจที่ช่วยให้คุณระบุภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณและฟังก์ชั่นทางธุรกิจที่สำคัญที่พวกเขาอาจส่งผลกระทบ และจะช่วยให้คุณสามารถใส่แผนการในสถานที่ก่อนเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณไม่ได้หยุดนิ่ง


ISO 22301 การจัดการต่อเนื่องทางธุรกิจมีประโยชนอย่างไร

  • ระบุและจัดการภัยคุกคามในปัจจุบันและอนาคตกับธุรกิจของคุณ 
  • ใช้แนวทางเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบของเหตุการณ์ 
  • ให้ฟังก์ชั่นที่สำคัญและทำงานในช่วงเวลาของวิกฤต 
  • ลดการหยุดทำงานในระหว่างการเกิดอุบัติเหตุและปรับปรุงเวลาการกู้คืน
  • แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นให้กับลูกค้าและซัพพลายเออร์โครงการที่ปรึกษาร่วม

หลักสูตรที่ปรึกษาร่วมของเรา (ACP) คุณสามารถเชื่อมต่อกับที่ปรึกษาด้านเป็นอิสระซึ่งสามารถให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่คุณต้องการที่จะใช้ระบบการจัดการ


หลักสูตรการฝึกอบรมที่จะช่วยให้ในเริ่มต้นกับ ISO 22301

มาตรฐาน ISO 22301 ความต่อเนื่องทางธุรกิจสามารถนำไปใช้กับองค์กรทุกขนาดในทุกภาค และการฝึกอบรมของเราถูกออกแบบมามาจากทุกระดับของประสบการณ์ทำไมต้องเลือก BSI ?

มากกว่า 100 ปีที่ซึ่งเราเป็นผู้นำมาตรฐาน การรับรองกับ BSI ท่านสามารถแสดงให้ลูกค้าท่าน คู่แข่ง ผู้ส่งมอบ พนักงานและผู้ถือหุ้นว่าท่านได้เลือกใช้ผู้ให้การรับรองที่เป็นที่ยอมรับ ในอุตสาหกรรมและท่านเลือกที่จะร่วมกับองค์กรที่จัดทำมาตรฐาน

มากกว่า 65,000 ลูกค้าที่ได้รับการรับรอง และเราใช้ผู้ตรวจประเมินที่เป็นพนักงานประจำมากกว่าผู้ให้การรับรองอื่นๆ  เราเป็นหนึ่งในผู้ให้การรับรองขนาดใหญ่และมีประสบการณ์อันหลากหลาย ซึ่งหมายถึงท่านจะได้รับการตรวจประเมินและรับรองที่รบกวนการทำงานและสร้าง ต้นทุนในการดำเนินงาน

เมื่อท่านได้รับการรับรอง เราจะทำการตรวจประเมินตามรอบเวลาเพื่อประเมินว่าท่านได้มีการกระทำที่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานที่ระบุหรือไม่ เราทำการเลือกผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์ตรงกับอุตสาหกรรมท่าน ด้วยเหตุผลนี้ผู้ตรวจเราจะมีความรู้เชิงลึก

เราจะส่งมอบรายงาน รายงานนี้จะให้รายละเอียดการวิเคราะห์ว่าระบบบริหารท่านนั้นดีเพี่ยงใด และมากกว่านั้นยังเป็นการเปรียบเทียบสมรรถนุองค์กรท่านกับองค์กรอื่นๆในอุตสาหรรมท่าน