ISO 22301การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ความเข้าใจและจัดลำดับความสำคัญภัยคุกคามต่อธุรกิจของคุณด้วยมาตรฐานสากลเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการเพื่อป้องกันการลดโอกาสในพร้อมให้ธุรกิจของคุณกู้คืนจากเหตุการณ์ที่ยุ่งยาก


ในตอนนี้ธุรกิจของคุณมีการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างไร

ไม่ว่าคุณจะใหม่กับ ISO 22301 หรือต้องการใช้ความเชี่ยวชาญของคุณต่อไปเรามีหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับทรัพยากร เราขอเสนอแพคเกจที่สามารถปรับแต่งให้ธุรกิจของคุณเพื่อให้คุณเริ่มต้นกับการจัดการต่อเนื่องทางธุรกิจISO 22301 แพคเกจสามารถออกแบบมาเพื่อลบความซับซ้อนของการได้รับคุณที่คุณต้องการที่จะเป็น - ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นอย่างไร

การดำเนินการ กับระบบ ISO 22301

ทำให้การทำงานของการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับธุรกิจของคุณ ให้เราช่วยคุณออกแบบและสร้างเอง ISO 22301 ธุรกิจที่สอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องของคุณ

การดำเนินการ กับระบบ ISO 22301

ทำให้การทำงานของการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับธุรกิจของคุณ ให้เราช่วยคุณออกแบบและสร้างเอง ISO 22301 ธุรกิจที่สอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องของคุณ

การดำเนินการ ISO 22301

การดำเนินการ กับระบบ ISO 22301

ทำให้การทำงานของการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับธุรกิจของคุณ ให้เราช่วยคุณออกแบบและสร้างเอง ISO 22301 ธุรกิจที่สอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องของคุณ

การดำเนินการ กับระบบ ISO 22301

ทำให้การทำงานของการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับธุรกิจของคุณ ให้เราช่วยคุณออกแบบและสร้างเอง ISO 22301 ธุรกิจที่สอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องของคุณ

การดำเนินการ ISO 22301


What are the benefits of ISO 22301 business continuity management?

  • ระบุและจัดการภัยคุกคามในปัจจุบันและอนาคตกับธุรกิจของคุณ
  • ใช้แนวทางเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบของเหตุการณ์ให้ฟังก์ชั่นที่สำคัญและทำงานในช่วงเวลาของวิกฤต
  • ลดการหยุดทำงานในระหว่างการเกิดอุบัติเหตุและปรับปรุงเวลาการกู้คืน
  • แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นให้กับลูกค้าและซัพพลายเออร์สำหรับการร้องขออ่อนโยน


หลักสูตรการฝึกอบรมยอดนิยมสำหรับ ISO 22301

เราใช้เทคนิคการเรียนรู้ให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจในการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ และเราจะนำการเรียนรู้ในบริบทที่มีการผสมผสานของการเรียนการสอนในชั้นเรียนการฝึกอบรมและการประชุมแบบโต้ตอบทำไมต้องเลือก BSI ?

มากกว่า 100 ปีที่ซึ่งเราเป็นผู้นำมาตรฐาน การรับรองกับ BSI ท่านสามารถแสดงให้ลูกค้าท่าน คู่แข่ง ผู้ส่งมอบ พนักงานและผู้ถือหุ้นว่าท่านได้เลือกใช้ผู้ให้การรับรองที่เป็นที่ยอมรับ ในอุตสาหกรรมและท่านเลือกที่จะร่วมกับองค์กรที่จัดทำมาตรฐาน

มากกว่า 65,000 ลูกค้าที่ได้รับการรับรอง และเราใช้ผู้ตรวจประเมินที่เป็นพนักงานประจำมากกว่าผู้ให้การรับรองอื่นๆ  เราเป็นหนึ่งในผู้ให้การรับรองขนาดใหญ่และมีประสบการณ์อันหลากหลาย ซึ่งหมายถึงท่านจะได้รับการตรวจประเมินและรับรองที่รบกวนการทำงานและสร้าง ต้นทุนในการดำเนินงาน

เมื่อท่านได้รับการรับรอง เราจะทำการตรวจประเมินตามรอบเวลาเพื่อประเมินว่าท่านได้มีการกระทำที่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานที่ระบุหรือไม่ เราทำการเลือกผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์ตรงกับอุตสาหกรรมท่าน ด้วยเหตุผลนี้ผู้ตรวจเราจะมีความรู้เชิงลึก

เราจะส่งมอบรายงาน รายงานนี้จะให้รายละเอียดการวิเคราะห์ว่าระบบบริหารท่านนั้นดีเพี่ยงใด และมากกว่านั้นยังเป็นการเปรียบเทียบสมรรถนุองค์กรท่านกับองค์กรอื่นๆในอุตสาหรรมท่าน