มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารฉบับที่ 7 สำหรับผู้ตรวจประเมิน

This course for new auditors has been extended to 5 days to allow time for the inclusion of the soft skills that auditors will be tested for by GSFI. It will provide an understanding of the Standard in terms of the new protocol and requirements as well as how to apply them in audit situation. As well as providing an in-depth guide to the requirements of the Standard, delegates will also learn how to undertake a BRC audit, including the planning and reporting of the audit. 


Who should attend?

 •  Certification body auditors or new auditors seeking registration
 •  Technical and quality managers who wish to gain an in-depth understanding of the audit process
 •  Consultants and ATPs

Delegates must have a working knowledge of quality management systems and auditing within the relevant manufacturing sector. Delegates should also have completed a HACCP course of at least two days duration.

Key learning objectives

To provide an understanding of:

 •  The background and benefits of the Standard
 •  The details of the scheme
 •  Auditing protocol
 •  Effective auditing techniques
 •  Food safety auditor competencies as defined by GFSI
 •  Compliance monitoring of certification bodies
 •  The BRC Directory 

ราคานี้รวม

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้วราคานี้รวม
 • ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้