หลักสูตรนี้สำหรับการฝึกอบรมในบริษัท In-house Training

การรักษา สุขอนามัยและความสะอาดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่ มีการแข่งขันสูงอย่างอุตสาหกรรมอาหาร จากขั้นตอนการการผลิต กระบวนการต่างๆไปจนถึงกระบวนการขายให้แก่ผู้บริโภคท่าน จำเป็นจะต้องมั่นใจว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้ปราศจากการรบกวนของสัตว์รบกวน ที่จะส่งผลกระทบไปถึงลูกค้าของท่าน เพื่อป้องกันทุกขั้นตอนให้ปลอดปัญหาจากสัตว์รบกวน อุตสาหกรรมอาหารจะมีความต้องการการควบคุมสัตว์รบกวนที่ต่างกัน ในการกำหนดรายละเอียดและวิธีแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน รวมไปถึงการให้คำแนะนำแก่พนักงานต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารขององค์กร ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (QMR)
คณะทำงานด้านคุณภาพ บุคคลที่สนใจ

เนื้อหาหลักสูตร

> ชนิดของแมลงและสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญต่อกระบวนการแปรรูปอาหาร

(หนู แมลงวัน แมลงสาบ แมลงศัตรูผลผลิตทางการเกษตร และ อื่นๆ )
• ชนิดของโรคที่เป็นพาหะ
• เทคนิค วิธีการตรวจสอบร่องรอย

> มาตรการการป้องกันและกำจัด
• ข้อควรระวังในการจัดทำสัญญากับผู้ให้บริการกำจัดสัตว์พาหะ
• การอบรมพนักงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสัตว์พาหะ
• โปรแกรมการป้องกันสัตว์พาหะ และ แบบฟอร์มที่ควรจัดทำ

> สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอ

ราคานี้รวม

 ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้