หลักสูตรนี้สำหรับการฝึกอบรมในบริษัท In-house Training

ในการที่ท่านจะขอการรับรองมาตรฐาน FSSC22000 นั้น ข้อกำหนดนึงที่ต้องปฏิบัติตาม คือ

 PAS223 ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานของ PRPs สำหรับโรงงานผลิต หรือ ผู้จัดจำหน่าย สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับอาหาร

ซึ่งหากโรงงานท่านหรือธุรกิจท่านเป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับใช่กับอาหารนั้น เช่น ขวดพลาสติก กระป๋องต่างๆ ซอง ฟิล์ม ต่างๆ เป็นต้น ท่านต้องการการขอการรับรอง FSSC22000 ได้ ต้องมีการนำ PAS223 ไปประยุกต์ใช้ เพราะฉนั้นแล้วควรรู้จักข้อกำหนด PAS 223 สำหรับการประยุกต์ใช้กับมาตรฐานดังกล่าว


เนื้อหาหลักสูตร

- วัตถุประสงค์ของ PAS223 : 2011PRPs สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร

- การเชื่อมโยง ความเข้ากัน ความแตกต่าง ระหว่าง PAS223 : 2011PRPs /ISO22000/FSSC22000

- การเชื่อมโยง ความเข้ากัน ความแตกต่างระหว่าง PAS223 : 2011 : PRPs กับ GMP Codex

- สิ่งที่ต้องจัดทำเป็นเป็นโปรแกรมและเอกสาร ตามข้อกำหนด PAS223 : PRPs

- กล่าวถึงเรื่องสถานประกอบการ

- แผนผังและพื้นที่ในการทำงาน

- สาธารณูปโภค

- ของเสีย

- ความเหมาะสมของอุปกรณ์และการบำรุงรักษา

- การจัดการทางด้านการจัดซื้อวัตถุและงานบริการ

- การปนเปื้อนและMigration

- การทำความสะอาด

- สิ่งที่ต้องจัดทำเป็นเป็นโปรแกรมและเอกสาร ตามข้อกำหนด PAS223

- การควบคุมสัตว์รบกวน

- สุขลักษณะส่วนบุคคลและสิ่งอำนวยความสะดวก

- งาน rework

- ขั้นตอนการเพิกถอนคืน

- การจัดเก็บและการขนส่ง

- ข้อมูลของบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหารและข้อมูลสำหรับผู้บริโภค

- การปกป้องอาหาร การระวังทางด้านชีวภาพ การก่อการร้ายทางชีวภาพ

- การพัฒนาและการออกแบบบรรจุภัรฑ์สำหรับบรรจุอาหาร

ราคานี้รวม

-    ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด, ค่าแบบทดสอบแล้ว

-    ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว

-    ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายไ