ISO 22000 Food Safety Management

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร ISO 22000 เป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดความต้องการของระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารเพื่อความปลอดภัยของอาหารและสุขอนามัยที่ครอบคลุมทุกองค์กรในห่วงโซ่อาหารจาก "Farm to Fork"


Update: ISO 22000 FDIS is Published!

The Final Draft International Standard (FDIS) of ISO 22000 is now available. This is the final stage in the revision journey. Buy a copy so you can start your transition journey by identifying what you need to do to get your food safety management system (FSMS) aligned with the 2018 version.

 

A key benefit of the revised standard is that it includes Annex SL which means it follows a high level structure (HLS) which aligns your food safety management system with other ISO management systems your organization has in place.

 

New key areas included in the standard are:

  • Increased involvement and commitment of top management in the development, implementation and communication of the new food safety policy
  • The development and scope of the FSMS will take internal and external issues as well as the needs and expectations of interested parties into consideration
  • The identification of potential issues must take a risk-based approach in addition to the use of HACCP principles
  • A stronger focus on the Plan-Do-Check-Act (PDCA) cycle and clearer definition of critical control points (CCPs), operational perquisite programmes (OPRPs) and prerequisite programmes (PRPs)

 

BSI have a variety of training options available to help you with the transition, please get in touch and we'll see how we can help you. 


ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร ISO 22000 คืออะไร?

มาตรฐาน ISO 22000 เป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารนานาชาติอย่างแท้จริงเหมาะสำหรับธุรกิจในห่วงโซ่อาหารทั้งหมดรวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องสนับสนุนในห่วงโซ่อาหาร เช่น ผู้ผลิตอุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์ สารทำความสะอาด สารปรุงแต่งและส่วนผสมอาหาร

ISO 22000: 2005 สำหรับ บริษัท ที่ต้องการรวมระบบการจัดการคุณภาพเช่น ISO 9001 และระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร
มาตรฐานดังกล่าวได้รวมองค์ประกอบหลักที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของอาหารในห่วงโซ่อาหาร ได้แก่ :
•การสื่อสารเชิงโต้ตอบ
•การจัดการเชิงระบบ
•การควบคุมอันตรายด้านความปลอดภัยอาหารโดยโปรแกรมพื้นฐานและแผนการจัดการ HACCP
•การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการจัดทำระบบให้ทันสมัย 


ประโยชน์ของ ISO 22000 มีอะไรบ้าง?

• แนะนำกระบวนการที่เป็นที่รู้จักในระดับสากลแก่ธุรกิจของคุณ
• ทำให้ผู้จัดจำหน่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มั่นใจในการควบคุมความเสี่ยงและมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหาร
• ใช้การจัดการและควบคุมความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสุขอนามัยในอาหาร
• ให้ความโปร่งใสในเรื่องภาระรับผิดชอบและความรับผิดชอบ
• ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการจัดทำระบบให้ทันสมัยเพื่อให้ระบบยังคงความมีประสิทธิภาพ

โครงการที่ปรึกษาร่วม

หลักสูตรที่ปรึกษาร่วมของเรา (ACP) คุณสามารถเชื่อมต่อกับที่ปรึกษาด้านเป็นอิสระซึ่งสามารถให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่คุณต้องการที่จะใช้ระบบการจัดการ


ทำไมต้องเลือก BSI ?

เราเป็นผู้บุกเบิกมาตรฐานมานานกว่า 100 ปีมาแล้วและปัจจุบันเราเป็นผู้นำตลาดของมาตรฐานต่างๆ อาทิ เช่น ISO 9001,ISO14001,ISO22301,ISO2700 และ ISO 22000  เราให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้ากว่า 80,000 ราย ตั้งแต่องค์กรระดับโลกจนถึงธุรกิจขนาดเล็กที่มีมุ่งมั่นใน 172 ประเทศเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันของพวกเขา


ในฐานะที่เป็นหนึ่งในไม่กี่องค์กรที่มีความเข้าใจในมาตรฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ เราไม่เพียงแต่ตรวจประเมินองค์กรของท่าน เราจึงสร้างมาตรฐานใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นและฝึกทีมทั่วโลกเพื่อใช้งานได้ดีขึ้นและทำงานได้ดีขึ้น ความรู้ของเราสามารถเปลี่ยนองค์กรของคุณได้


BSI คือองค์กรให้การรับรองมาตรฐานสากลแห่งแรกของโลก โดยเริ่มใน     ปี พ.ศ. 2444 ได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิศวกรรมแห่งลอนดอน โดยการนำของท่านเซอร์จอห์น วอลฟแบรรี่ ผู้ออกแบบอาคารคู่ซึ่งเป็นเสาหลักของสะพานลอนดอนบริดจ์ จนกระทั้งปี พ.ศ. 2461 ได้กลายมาเป็นสมาคมมาตรฐานวิศวกรรมแห่งอังกฤษ หลังจากนั้น 2 ปี ได้รับพระราชทานตราตั้งแห่งราชวงศ์อังกฤษ (Royal Charter) ต่อมาในปี พ.ศ. 2464 ได้เปลี่ยนมาเป็นสถาบันมาตรฐานอังกฤษและได้เปลี่ยนชื่อเป็น BSI Group เมื่อปี พ.ศ. 2541