ISO 22000 Food Safety Management

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร ISO 22000 เป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดความต้องการของระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารเพื่อความปลอดภัยของอาหารและสุขอนามัยที่ครอบคลุมทุกองค์กรในห่วงโซ่อาหารจาก "Farm to Fork"


ISO 22000:2018 is available

 

With a greater focus on risk-based thinking and aligned to ISO’s high level structure, the new ISO 22000 Food Safety Management Systems can deliver additional benefits to organizations  of all sizes throughout the food chain:

• Improved control over food safety activities

• Customer, statutory and regulatory compliance

• Facilitated market growth

• Increased customer, stakeholder and consumer confidence in products

• Improved risk management

• Integration with other ISO management systems

Organizations currently certified to ISO 22000:2005 will have three years to transition to the new standard.


ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร ISO 22000 คืออะไร?

มาตรฐาน ISO 22000 เป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารนานาชาติอย่างแท้จริงเหมาะสำหรับธุรกิจในห่วงโซ่อาหารทั้งหมดรวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องสนับสนุนในห่วงโซ่อาหาร เช่น ผู้ผลิตอุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์ สารทำความสะอาด สารปรุงแต่งและส่วนผสมอาหาร

ISO 22000: 2005 สำหรับ บริษัท ที่ต้องการรวมระบบการจัดการคุณภาพเช่น ISO 9001 และระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร
มาตรฐานดังกล่าวได้รวมองค์ประกอบหลักที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของอาหารในห่วงโซ่อาหาร ได้แก่ :
•การสื่อสารเชิงโต้ตอบ
•การจัดการเชิงระบบ
•การควบคุมอันตรายด้านความปลอดภัยอาหารโดยโปรแกรมพื้นฐานและแผนการจัดการ HACCP
•การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการจัดทำระบบให้ทันสมัย 


ประโยชน์ของ ISO 22000 มีอะไรบ้าง?

• แนะนำกระบวนการที่เป็นที่รู้จักในระดับสากลแก่ธุรกิจของคุณ
• ทำให้ผู้จัดจำหน่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มั่นใจในการควบคุมความเสี่ยงและมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหาร
• ใช้การจัดการและควบคุมความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสุขอนามัยในอาหาร
• ให้ความโปร่งใสในเรื่องภาระรับผิดชอบและความรับผิดชอบ
• ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการจัดทำระบบให้ทันสมัยเพื่อให้ระบบยังคงความมีประสิทธิภาพ

โครงการที่ปรึกษาร่วม

หลักสูตรที่ปรึกษาร่วมของเรา (ACP) คุณสามารถเชื่อมต่อกับที่ปรึกษาด้านเป็นอิสระซึ่งสามารถให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่คุณต้องการที่จะใช้ระบบการจัดการ


ทำไมต้องเลือก BSI ?

เราเป็นผู้บุกเบิกมาตรฐานมานานกว่า 100 ปีมาแล้วและปัจจุบันเราเป็นผู้นำตลาดของมาตรฐานต่างๆ อาทิ เช่น ISO 9001,ISO14001,ISO22301,ISO2700 และ ISO 22000  เราให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้ากว่า 80,000 ราย ตั้งแต่องค์กรระดับโลกจนถึงธุรกิจขนาดเล็กที่มีมุ่งมั่นใน 172 ประเทศเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันของพวกเขา


ในฐานะที่เป็นหนึ่งในไม่กี่องค์กรที่มีความเข้าใจในมาตรฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ เราไม่เพียงแต่ตรวจประเมินองค์กรของท่าน เราจึงสร้างมาตรฐานใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นและฝึกทีมทั่วโลกเพื่อใช้งานได้ดีขึ้นและทำงานได้ดีขึ้น ความรู้ของเราสามารถเปลี่ยนองค์กรของคุณได้


BSI คือองค์กรให้การรับรองมาตรฐานสากลแห่งแรกของโลก โดยเริ่มใน     ปี พ.ศ. 2444 ได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิศวกรรมแห่งลอนดอน โดยการนำของท่านเซอร์จอห์น วอลฟแบรรี่ ผู้ออกแบบอาคารคู่ซึ่งเป็นเสาหลักของสะพานลอนดอนบริดจ์ จนกระทั้งปี พ.ศ. 2461 ได้กลายมาเป็นสมาคมมาตรฐานวิศวกรรมแห่งอังกฤษ หลังจากนั้น 2 ปี ได้รับพระราชทานตราตั้งแห่งราชวงศ์อังกฤษ (Royal Charter) ต่อมาในปี พ.ศ. 2464 ได้เปลี่ยนมาเป็นสถาบันมาตรฐานอังกฤษและได้เปลี่ยนชื่อเป็น BSI Group เมื่อปี พ.ศ. 2541